De nieuwe naam is de "Belgische" variant van het Engelse werkwoord 'to enable' (mogelijk maken). Hij vormt het sluitstuk van een grondige hervorming van de BTC. Zo wil de regering het agentschap klaarstomen voor de uitvoering van Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling, de nieuwe ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties die tegen 2030 extreme armoede wil bannen en de planeet beschermen. (Belga)

De nieuwe naam is de "Belgische" variant van het Engelse werkwoord 'to enable' (mogelijk maken). Hij vormt het sluitstuk van een grondige hervorming van de BTC. Zo wil de regering het agentschap klaarstomen voor de uitvoering van Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling, de nieuwe ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties die tegen 2030 extreme armoede wil bannen en de planeet beschermen. (Belga)