Tot nu toe moest wie van geslacht wou veranderen zich laten steriliseren en een zware geslachtsverandering ondergaan. Dat strookt niet meer met de mensenrechten en is in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De wet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) brengt daar verandering in. Het was overigens de voorgangster van Demir, Elke Sleurs, die de wet mee voorbereidde. Zij volgde de stemming vanop de tribune. Voortaan kan van geslacht veranderen via een administratieve procedure van drie tot maximaal zes maanden. Er zijn garanties ingebouwd om ondoordachte veranderingen en misbruiken tegen te gaan. De wet voorziet ook mogelijkheden voor kinderen van twaalf jaar. Kinderen voelen vaak al op heel jonge leeftijd aan dat hun geslacht bij geboorte niet overeenkomt met hoe ze zich voelen. Zij zullen hun voornaam kunnen laten veranderen. Op zestien jaar kunnen ze dan hun geslachtsregistratie laten wijzigen in hun geboorteakte. De wet werd met een grote meerderheid aangenomen. Enkel de twee aanwezige leden van Vlaams Belang en vier N-VA-Kamerleden onthielden zich. Bij N-VA mogen parlementsleden vrij stemmen in ethische dossiers, een traditie die van de Volksunie is overgenomen. (Belga)

Tot nu toe moest wie van geslacht wou veranderen zich laten steriliseren en een zware geslachtsverandering ondergaan. Dat strookt niet meer met de mensenrechten en is in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De wet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) brengt daar verandering in. Het was overigens de voorgangster van Demir, Elke Sleurs, die de wet mee voorbereidde. Zij volgde de stemming vanop de tribune. Voortaan kan van geslacht veranderen via een administratieve procedure van drie tot maximaal zes maanden. Er zijn garanties ingebouwd om ondoordachte veranderingen en misbruiken tegen te gaan. De wet voorziet ook mogelijkheden voor kinderen van twaalf jaar. Kinderen voelen vaak al op heel jonge leeftijd aan dat hun geslacht bij geboorte niet overeenkomt met hoe ze zich voelen. Zij zullen hun voornaam kunnen laten veranderen. Op zestien jaar kunnen ze dan hun geslachtsregistratie laten wijzigen in hun geboorteakte. De wet werd met een grote meerderheid aangenomen. Enkel de twee aanwezige leden van Vlaams Belang en vier N-VA-Kamerleden onthielden zich. Bij N-VA mogen parlementsleden vrij stemmen in ethische dossiers, een traditie die van de Volksunie is overgenomen. (Belga)