Wanneer cipiers staken, neemt de politie de bewaking in de gevangenissen over. De omstandigheden van de gedetineerden laten dan soms te wensen over: bezoek, douches, en wandelingen worden afgeschaft of teruggeschroefd. De Raad van Europa tikte ons land al meermaals op de vingers omdat er geen minimale dienstverlening is.

Volgens de tekst van minister van Justitie Koen Geens zal per gevangenis een plan worden opgemaakt dat bepaalt, na sociaal overleg, hoeveel personeelsleden aanwezig moeten zijn om een minimale dienstverlening te garanderen. Tweeënzeventig uur voor het begin van elke staking moet het inrichtingshoofd van de gevangenis een lijst opstellen van de personeelsleden die verklaard hebben dat ze niet aan de staking zullen deelnemen. Indien er onvoldoende cipiers aanwezig zijn, kan de provinciegouverneur met vakbonden en directie overleggen over de nodige 'schikkingen'. Indien nodig, kan de gouverneur die 'schikkingen' verplichtend maken.

Op de oppositiebanken weerklonk de kritiek dat het ontwerp een aanval is op het stakingsrecht. Opvallend was de steun van Ecolo-Groen voor de tekst. 'Zeggen dat wie het ontwerp steunt, tegen het stakingsrecht is, is kort door de bocht en intellectueel oneerlijk', verdedigde Stefaan Van Hecke de steun van zijn fractie. 'Het gaat over de fundamentele rechten van de gedetineerden'.

Wanneer cipiers staken, neemt de politie de bewaking in de gevangenissen over. De omstandigheden van de gedetineerden laten dan soms te wensen over: bezoek, douches, en wandelingen worden afgeschaft of teruggeschroefd. De Raad van Europa tikte ons land al meermaals op de vingers omdat er geen minimale dienstverlening is. Volgens de tekst van minister van Justitie Koen Geens zal per gevangenis een plan worden opgemaakt dat bepaalt, na sociaal overleg, hoeveel personeelsleden aanwezig moeten zijn om een minimale dienstverlening te garanderen. Tweeënzeventig uur voor het begin van elke staking moet het inrichtingshoofd van de gevangenis een lijst opstellen van de personeelsleden die verklaard hebben dat ze niet aan de staking zullen deelnemen. Indien er onvoldoende cipiers aanwezig zijn, kan de provinciegouverneur met vakbonden en directie overleggen over de nodige 'schikkingen'. Indien nodig, kan de gouverneur die 'schikkingen' verplichtend maken. Op de oppositiebanken weerklonk de kritiek dat het ontwerp een aanval is op het stakingsrecht. Opvallend was de steun van Ecolo-Groen voor de tekst. 'Zeggen dat wie het ontwerp steunt, tegen het stakingsrecht is, is kort door de bocht en intellectueel oneerlijk', verdedigde Stefaan Van Hecke de steun van zijn fractie. 'Het gaat over de fundamentele rechten van de gedetineerden'.