Om de toenemende instroom aan asielzoekers in te dijken, besliste de regering in lopende zaken vorige week om een lijst met veilige landen in te voeren. Het gaat om landen wiens onderdanen nauwelijks of geen kans maken om in België asiel te krijgen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor onder meer Balkanlanden zoals Albanië, Bosnië en Macedonië of Armenië. Ook landen uit de Europese Unie worden als veilig beschouwd. Wanneer er in de toekomst toch aanvragen komen uit dergelijke landen wordt de bewijslast omgekeerd en begint een spoedprocedure van maximaal 15 dagen. De regeringsbeslissing werd als amendement ingediend op een ander wetsontwerp. Dat zet de Europese terugkeerrichtlijn om die ons land eigenlijk al een tijdje had moeten omzetten. Het bepaalt dat uitgeprocedeerden niet langer 5, maar voortaan 30 dagen hebben om vrijwillig het land te verlaten. Vijf dagen is volgens de ontslagnemende regering te kort is om zich voor te bereiden op een vrijwillige terugkeer. Wie niet vrijwillig terugkeert of personen bij wie het risico bestaat dat ze zullen onderduiken, die een gevaar vormen voor de openbare orde of die eerder al een bevel hebben genegeerd om het land te verlaten, zullen gedwongen het land worden uitgezet. (KAV)

Om de toenemende instroom aan asielzoekers in te dijken, besliste de regering in lopende zaken vorige week om een lijst met veilige landen in te voeren. Het gaat om landen wiens onderdanen nauwelijks of geen kans maken om in België asiel te krijgen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor onder meer Balkanlanden zoals Albanië, Bosnië en Macedonië of Armenië. Ook landen uit de Europese Unie worden als veilig beschouwd. Wanneer er in de toekomst toch aanvragen komen uit dergelijke landen wordt de bewijslast omgekeerd en begint een spoedprocedure van maximaal 15 dagen. De regeringsbeslissing werd als amendement ingediend op een ander wetsontwerp. Dat zet de Europese terugkeerrichtlijn om die ons land eigenlijk al een tijdje had moeten omzetten. Het bepaalt dat uitgeprocedeerden niet langer 5, maar voortaan 30 dagen hebben om vrijwillig het land te verlaten. Vijf dagen is volgens de ontslagnemende regering te kort is om zich voor te bereiden op een vrijwillige terugkeer. Wie niet vrijwillig terugkeert of personen bij wie het risico bestaat dat ze zullen onderduiken, die een gevaar vormen voor de openbare orde of die eerder al een bevel hebben genegeerd om het land te verlaten, zullen gedwongen het land worden uitgezet. (KAV)