De overdracht staat in het regeerakkoord en werd een jaar geleden opnieuw naar voren geschoven na de verijdelde aanslagen in Verviers. Bedoeling is dat de 55 beschermingsassistenten van de dienst protectie van de Staatsveiligheid, die nu instaan voor de bescherming van VIP's, dezelfde taak gaan uitvoeren bij de federale politie. Gevolg is dat 23 andere mensen kunnen worden ingezet voor inlichtingenwerk bij de Staatsveiligheid. Om een en ander wettelijk te regelen, is nood aan een wetsontwerp en een koninklijk besluit (KB). De eerste wettekst kreeg vandaag/donderdag groen licht in de Kamer. Over het KB zijn onderhandelingen met de vakbonden nodig. Normaal gezien had het dossier op 1 januari rond moeten zijn, maar Justitieminister Koen Geens schoof die deadline intussen op naar het voorjaar. Daarnaast maakt het wetsontwerp het voor lokale politiezones tot 1 januari 2017 mogelijk over te gaan tot een defusie. Die moet echter kaderen in een globalere fusieoperatie. Zo kan een gemeente zich bijvoorbeeld loskoppelen van één politiezone, maar dan wel om nadien om te gaan in een andere zone. (Belga)

De overdracht staat in het regeerakkoord en werd een jaar geleden opnieuw naar voren geschoven na de verijdelde aanslagen in Verviers. Bedoeling is dat de 55 beschermingsassistenten van de dienst protectie van de Staatsveiligheid, die nu instaan voor de bescherming van VIP's, dezelfde taak gaan uitvoeren bij de federale politie. Gevolg is dat 23 andere mensen kunnen worden ingezet voor inlichtingenwerk bij de Staatsveiligheid. Om een en ander wettelijk te regelen, is nood aan een wetsontwerp en een koninklijk besluit (KB). De eerste wettekst kreeg vandaag/donderdag groen licht in de Kamer. Over het KB zijn onderhandelingen met de vakbonden nodig. Normaal gezien had het dossier op 1 januari rond moeten zijn, maar Justitieminister Koen Geens schoof die deadline intussen op naar het voorjaar. Daarnaast maakt het wetsontwerp het voor lokale politiezones tot 1 januari 2017 mogelijk over te gaan tot een defusie. Die moet echter kaderen in een globalere fusieoperatie. Zo kan een gemeente zich bijvoorbeeld loskoppelen van één politiezone, maar dan wel om nadien om te gaan in een andere zone. (Belga)