In het huidige tweetalige arrondissement BHV zijn zowel parket als rechtbank tweetalig. De Vlaamse partijen dringen al langer aan op een eigen parket voor Halle-Vilvoorde, zodat ze een eigen veiligheidsbeleid kunnen voeren. De Franstalige partijen willen dan weer niet dat Franstaligen in de rand niet in hun eigen taal berecht kunnen worden. Het compromis van de acht partijen voorziet nu in een eigen parket voor Halle-Vilvoorde, met een eigen procureur, maar met een aantal functioneel tweetalige magistraten die vanuit Brussel worden gedetacheerd. Het parket van Brussel zal geleid worden door een Franstalige procureur, met een Nederlandstalige adjunct. De rechtbanken in Brussel worden niet gesplitst, maar ontdubbeld in Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken. De Vlaamse tegenstanders van het akkoord, N-VA en Vlaams Belang, haalden nog een keer uit naar wat ze een draak van een akkoord noemen. N-VA-kamerlid Kristien Van Vaerenbergh vindt in de tekst een hele reeks "cadeaus" aan de Franstaligen, zoals de extra Franstalige magistraten die erbij komen. N-VA en Vlaams Belang vinden dat de aangekondigde werklastmeting die de definitieve kaders voor de magistraten moet vastleggen te laat zal komen. CD&V-staatssecretaris Servais Verherstraeten verweerde zich tegen de N-VA-kritiek met de stelling dat het akkoord niet in tegenspraak is met het Vlaams regeerakkoord, waar ook N-VA deel van uitmaakt. "Stop dus met die schizofrenie tussen wat je op Vlaams en op federaal niveau zegt", zei hij. Het wetsvoorstel gaat samen met een voorstel van bijzondere wet die ervoor zorgt dat de "essentiële" elementen uit het akkoord alleen met een tweederdemeerderheid gewijzigd kunnen worden. FDF-voorzitter Olivier Maingain is niet overtuigd en spreekt van een slecht akkoord voor de Franstaligen. "De waarborg dat de Franstaligen in hun eigen taal berecht worden zijn niet gebetonneerd in de Grondwet, er ligt enkel een plaaster op die al snel zal barsten". (KVH)

In het huidige tweetalige arrondissement BHV zijn zowel parket als rechtbank tweetalig. De Vlaamse partijen dringen al langer aan op een eigen parket voor Halle-Vilvoorde, zodat ze een eigen veiligheidsbeleid kunnen voeren. De Franstalige partijen willen dan weer niet dat Franstaligen in de rand niet in hun eigen taal berecht kunnen worden. Het compromis van de acht partijen voorziet nu in een eigen parket voor Halle-Vilvoorde, met een eigen procureur, maar met een aantal functioneel tweetalige magistraten die vanuit Brussel worden gedetacheerd. Het parket van Brussel zal geleid worden door een Franstalige procureur, met een Nederlandstalige adjunct. De rechtbanken in Brussel worden niet gesplitst, maar ontdubbeld in Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken. De Vlaamse tegenstanders van het akkoord, N-VA en Vlaams Belang, haalden nog een keer uit naar wat ze een draak van een akkoord noemen. N-VA-kamerlid Kristien Van Vaerenbergh vindt in de tekst een hele reeks "cadeaus" aan de Franstaligen, zoals de extra Franstalige magistraten die erbij komen. N-VA en Vlaams Belang vinden dat de aangekondigde werklastmeting die de definitieve kaders voor de magistraten moet vastleggen te laat zal komen. CD&V-staatssecretaris Servais Verherstraeten verweerde zich tegen de N-VA-kritiek met de stelling dat het akkoord niet in tegenspraak is met het Vlaams regeerakkoord, waar ook N-VA deel van uitmaakt. "Stop dus met die schizofrenie tussen wat je op Vlaams en op federaal niveau zegt", zei hij. Het wetsvoorstel gaat samen met een voorstel van bijzondere wet die ervoor zorgt dat de "essentiële" elementen uit het akkoord alleen met een tweederdemeerderheid gewijzigd kunnen worden. FDF-voorzitter Olivier Maingain is niet overtuigd en spreekt van een slecht akkoord voor de Franstaligen. "De waarborg dat de Franstaligen in hun eigen taal berecht worden zijn niet gebetonneerd in de Grondwet, er ligt enkel een plaaster op die al snel zal barsten". (KVH)