Voor papieren kranten en tijdschriften bestond al een nultarief. De Kamer breidt dat nultarief nu uit naar digitale publicaties. Voor publicaties die minder dan 48 keer per jaar verschijnen, blijft het btw-tarief liggen op 6 procent, zowel op papier als digitaal. Voor e-books daalt het tarief van 21 naar 6 procent. De Kamer keurde ook unaniem een voorstel van de PS goed om de btw op fietsen en elektrische fietsen te verlagen van 21 naar 6 procent. De verlaging moet meer mensen stimuleren om voor de fiets te kiezen als vervoersmiddel voor korte en middellange verplaatsingen. De Europese Commissie moet wel nog groen licht geven voor de verlaging. Het parlement stemde ook in met een belastingvermindering op de premies voor rechtsbijstandsverzekeringen. Zo'n verzekering beschermt mensen tegen hoge procedurekosten. De belastingvermindering moet een drempel wegnemen voor het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering. Op een geïndexeerd bedrag van maximaal 310 euro per jaar zal een vermindering van 40 procent toegestaan zijn. Voor het aanslagjaar 2020 zal de maximale vermindering dus 124 euro bedragen. Deze belastingvermindering vervangt de bestaande vrijstelling van premietaks, die een voordeel van zowat 13 euro biedt. (Belga)

Voor papieren kranten en tijdschriften bestond al een nultarief. De Kamer breidt dat nultarief nu uit naar digitale publicaties. Voor publicaties die minder dan 48 keer per jaar verschijnen, blijft het btw-tarief liggen op 6 procent, zowel op papier als digitaal. Voor e-books daalt het tarief van 21 naar 6 procent. De Kamer keurde ook unaniem een voorstel van de PS goed om de btw op fietsen en elektrische fietsen te verlagen van 21 naar 6 procent. De verlaging moet meer mensen stimuleren om voor de fiets te kiezen als vervoersmiddel voor korte en middellange verplaatsingen. De Europese Commissie moet wel nog groen licht geven voor de verlaging. Het parlement stemde ook in met een belastingvermindering op de premies voor rechtsbijstandsverzekeringen. Zo'n verzekering beschermt mensen tegen hoge procedurekosten. De belastingvermindering moet een drempel wegnemen voor het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering. Op een geïndexeerd bedrag van maximaal 310 euro per jaar zal een vermindering van 40 procent toegestaan zijn. Voor het aanslagjaar 2020 zal de maximale vermindering dus 124 euro bedragen. Deze belastingvermindering vervangt de bestaande vrijstelling van premietaks, die een voordeel van zowat 13 euro biedt. (Belga)