Het FANC publiceerde vorige week een eerste rapport over de stresstests die door Electrabel zijn uitgevoerd op de centrales. Hoewel hier en daar verbeteringen worden gesuggereerd, bleek dat de Belgische reactoren voldoende beschermd zijn om een aantal noodsituaties te trotseren. De stresstests zijn opgelegd door de Europese Unie, dat na de kernramp in de Japanse centrale van Fukushima een doorlichting van alle centrales op het grondgebied van de Unie wenste. De subcommissie wil van het FANC ook verduidelijkingen over de veiligheid van het Nationaal Instituut voor Radioelementen in Fleurus. Daar vond in augustus 2008 een incident van niveau 3 op de INES-schaal plaats, de belangrijkste ooit in België. Betekenisvolle gevolgen voor de bevolking of het milieu waren er echter niet. (JDE)

Het FANC publiceerde vorige week een eerste rapport over de stresstests die door Electrabel zijn uitgevoerd op de centrales. Hoewel hier en daar verbeteringen worden gesuggereerd, bleek dat de Belgische reactoren voldoende beschermd zijn om een aantal noodsituaties te trotseren. De stresstests zijn opgelegd door de Europese Unie, dat na de kernramp in de Japanse centrale van Fukushima een doorlichting van alle centrales op het grondgebied van de Unie wenste. De subcommissie wil van het FANC ook verduidelijkingen over de veiligheid van het Nationaal Instituut voor Radioelementen in Fleurus. Daar vond in augustus 2008 een incident van niveau 3 op de INES-schaal plaats, de belangrijkste ooit in België. Betekenisvolle gevolgen voor de bevolking of het milieu waren er echter niet. (JDE)