De Privacycommissie zag 25 jaar geleden het levenslicht. De wereld zag er toen een pak anders uit dan vandaag. Ondertussen zagen ook verschillende Europese regels het licht, waardoor een modernisering van de commissie zich opdrong. Die gaat van start met een nieuwe naam. De "Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer" gaat voortaan door het leven als de "Gegevensbeschermingsautoriteit". Qua structuur schroeft het wetsontwerp van staatssecretaris Philippe De Backer (Open Vld) het aantal organen terug. Het directiecomité zal bestaan uit vijf voltijdse mandaten in plaats van de vroegere zestien commissarissen. De nieuwe leden van de autoriteit zullen geen ander mandaat meer mogen hebben. Bovendien wisselt het voorzitterschap om de drie jaar en worden de mandaten beperkt tot maximaal twee periodes van zes jaar. Volgens de staatssecretaris gebeurt de hervorming budgetneutraal, maar komen er door de afslanking en professionalisering van het management, middelen vrij om te investeren in de technische en technologische versterking van het personeel. Hij benadrukt ook het belang van de hervorming voor de burger. Bij de stemming waren er geen tegenstemmen. PVDA, Vlaams Belang en Vuye & Wouters onthielden zich. (Belga)

De Privacycommissie zag 25 jaar geleden het levenslicht. De wereld zag er toen een pak anders uit dan vandaag. Ondertussen zagen ook verschillende Europese regels het licht, waardoor een modernisering van de commissie zich opdrong. Die gaat van start met een nieuwe naam. De "Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer" gaat voortaan door het leven als de "Gegevensbeschermingsautoriteit". Qua structuur schroeft het wetsontwerp van staatssecretaris Philippe De Backer (Open Vld) het aantal organen terug. Het directiecomité zal bestaan uit vijf voltijdse mandaten in plaats van de vroegere zestien commissarissen. De nieuwe leden van de autoriteit zullen geen ander mandaat meer mogen hebben. Bovendien wisselt het voorzitterschap om de drie jaar en worden de mandaten beperkt tot maximaal twee periodes van zes jaar. Volgens de staatssecretaris gebeurt de hervorming budgetneutraal, maar komen er door de afslanking en professionalisering van het management, middelen vrij om te investeren in de technische en technologische versterking van het personeel. Hij benadrukt ook het belang van de hervorming voor de burger. Bij de stemming waren er geen tegenstemmen. PVDA, Vlaams Belang en Vuye & Wouters onthielden zich. (Belga)