De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen houdt zich bezig met alle gedingen op grond van de Vreemdelingenwet, die handelt over de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Daarnaast kan er bij de RvV beroep worden aangetekend tegen de beslissingen van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) en de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Om die procedures binnen een redelijke termijn te laten verlopen zonder te raken aan het welzijn van de huidige leden van de RvV, is een tijdelijke kaderverhoging nodig. In een wetsontwerp voorziet staatssecretaris Sammy Mahdi twee bijkomende kamers van telkens drie rechters en een voorzitter, ondersteund door extra attaché-juristen en griffiermedewerkers. Het totaal aantal leden van de raad gaat daarmee van 34 naar 62. De kaderverhoging geldt voor drie jaar, maar kan indien nodig verlengd worden. Het ontwerp voorziet ook in een nieuwe evaluatie- en tuchtprocedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Die is er nu in de praktijk niet, terwijl de rechters in de RvV er zelf al jaren vragende partij voor zijn. (Belga)

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen houdt zich bezig met alle gedingen op grond van de Vreemdelingenwet, die handelt over de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Daarnaast kan er bij de RvV beroep worden aangetekend tegen de beslissingen van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) en de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Om die procedures binnen een redelijke termijn te laten verlopen zonder te raken aan het welzijn van de huidige leden van de RvV, is een tijdelijke kaderverhoging nodig. In een wetsontwerp voorziet staatssecretaris Sammy Mahdi twee bijkomende kamers van telkens drie rechters en een voorzitter, ondersteund door extra attaché-juristen en griffiermedewerkers. Het totaal aantal leden van de raad gaat daarmee van 34 naar 62. De kaderverhoging geldt voor drie jaar, maar kan indien nodig verlengd worden. Het ontwerp voorziet ook in een nieuwe evaluatie- en tuchtprocedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Die is er nu in de praktijk niet, terwijl de rechters in de RvV er zelf al jaren vragende partij voor zijn. (Belga)