Wie Belgisch koloniaal verleden zegt, denkt meteen aan Congo en de wandaden die daar toen hebben plaatsgevonden, maar ook Rwanda en Burundi stonden bijna vijftig jaar onder Belgisch koloniaal bestuur. Binnenkort, op 30 juni, is het zestig jaar geleden dat Congo onafhankelijk werd. De verwijzing naar het koloniaal verleden kwam de voorbije weken opnieuw aan de oppervlakte. Nu vormden de manifestaties tegen racisme de aanleiding voor acties tegen standbeelden en afbeeldingen van koning Leopold II. Kamervoorzitter Patrick Dewael stelde daarom voor dat het parlement een soort waarheidscommissie zou oprichten rond onze koloniale geschiedenis. Hij verwees daarbij naar gelijkaardige commissies die in het verleden aan de slag gingen. Gezien de maatschappelijke relevantie van het debat over de koloniale periode, wil het parlement opnieuw een initiatief nemen gesteund door wetenschappelijke experts, zo bleek woensdag na afloop van de conferentie van voorzitters. Die vraagt de commissie Buitenlandse Zaken om de krijtlijnen af te bakenen voor een dergelijke oefening rond de verwerking en verzoening van ons koloniaal verleden. De commissie Buitenlandse Zaken zal zich dus de komende weken uitspreken over modaliteiten, zoals de afbakening van de opdracht, de finaliteit van de commissie, betrokkenheid van experts, middenveld en gemeenschappen. Voor het parlementair reces zal de conferentie van voorzitters beslissen of het werk wordt voortgezet in de commissie Buitenlandse Zaken of in een aparte op te richten commissie. Een meerderheid van de fractieleiders is te vinden voor een nieuwe commissie. (Belga)

Wie Belgisch koloniaal verleden zegt, denkt meteen aan Congo en de wandaden die daar toen hebben plaatsgevonden, maar ook Rwanda en Burundi stonden bijna vijftig jaar onder Belgisch koloniaal bestuur. Binnenkort, op 30 juni, is het zestig jaar geleden dat Congo onafhankelijk werd. De verwijzing naar het koloniaal verleden kwam de voorbije weken opnieuw aan de oppervlakte. Nu vormden de manifestaties tegen racisme de aanleiding voor acties tegen standbeelden en afbeeldingen van koning Leopold II. Kamervoorzitter Patrick Dewael stelde daarom voor dat het parlement een soort waarheidscommissie zou oprichten rond onze koloniale geschiedenis. Hij verwees daarbij naar gelijkaardige commissies die in het verleden aan de slag gingen. Gezien de maatschappelijke relevantie van het debat over de koloniale periode, wil het parlement opnieuw een initiatief nemen gesteund door wetenschappelijke experts, zo bleek woensdag na afloop van de conferentie van voorzitters. Die vraagt de commissie Buitenlandse Zaken om de krijtlijnen af te bakenen voor een dergelijke oefening rond de verwerking en verzoening van ons koloniaal verleden. De commissie Buitenlandse Zaken zal zich dus de komende weken uitspreken over modaliteiten, zoals de afbakening van de opdracht, de finaliteit van de commissie, betrokkenheid van experts, middenveld en gemeenschappen. Voor het parlementair reces zal de conferentie van voorzitters beslissen of het werk wordt voortgezet in de commissie Buitenlandse Zaken of in een aparte op te richten commissie. Een meerderheid van de fractieleiders is te vinden voor een nieuwe commissie. (Belga)