De voorbije weken was nog enige discussie ontstaan over een bepaling in de programmawet die de toegang tot de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) verstrengt. Momenteel volstaat het om één dag in ons land te hebben gewerkt om toegang tot de IGO te krijgen. Voortaan zal dat 312 dagen zijn. Een aantal meerderheidspartijen vreesde dat dit gevolgen zou hebben voor de OCMW's, maar de ingreep zou uiteindelijk slechts op enkele tientallen personen betrekking hebben. Een andere maatregel in de programmawet verplicht dat werkgevers binnen alle sectoren binnenkort worden verplicht de eerste dag van effectieve werkloosheid aan de RVA te melden. De regeling moet als wettelijke basis dienen om misbruik van het systeem van tijdelijke werkloosheid tegen te gaan. Door de aangifte vanaf dag één te verplichten, maakt het mogelijk meer gerichte controles uit te voeren. De wettekst bevat ook maatregelen die een betere controle op de sector van de dienstencheque-ondernemingen moeten mogelijk maken en die de sector moeten professionaliseren. Ook het gebruik van de dienstencheques wordt vanaf 2013 beperkt tot maximaal 400 per gebruiker. Boven dat plafond kunnen nog maximaal 100 cheques worden aangeschaft aan een meerprijs van 1 euro per cheque. (LOD)

De voorbije weken was nog enige discussie ontstaan over een bepaling in de programmawet die de toegang tot de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) verstrengt. Momenteel volstaat het om één dag in ons land te hebben gewerkt om toegang tot de IGO te krijgen. Voortaan zal dat 312 dagen zijn. Een aantal meerderheidspartijen vreesde dat dit gevolgen zou hebben voor de OCMW's, maar de ingreep zou uiteindelijk slechts op enkele tientallen personen betrekking hebben. Een andere maatregel in de programmawet verplicht dat werkgevers binnen alle sectoren binnenkort worden verplicht de eerste dag van effectieve werkloosheid aan de RVA te melden. De regeling moet als wettelijke basis dienen om misbruik van het systeem van tijdelijke werkloosheid tegen te gaan. Door de aangifte vanaf dag één te verplichten, maakt het mogelijk meer gerichte controles uit te voeren. De wettekst bevat ook maatregelen die een betere controle op de sector van de dienstencheque-ondernemingen moeten mogelijk maken en die de sector moeten professionaliseren. Ook het gebruik van de dienstencheques wordt vanaf 2013 beperkt tot maximaal 400 per gebruiker. Boven dat plafond kunnen nog maximaal 100 cheques worden aangeschaft aan een meerprijs van 1 euro per cheque. (LOD)