De Oeigoeren zijn een Turkssprekende moslimminderheid in de regio Xinjiang, in het noordwesten van China. Het Chinese regime onderdrukt en discrimineert de Oeigoeren en sloot volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International al meer dan één miljoen mensen op in 'heropvoedingskampen'. Daar zou sprake zijn van foltering, dwangarbeid en mishandeling.

In de Kamer werden verschillende voorstellen van resolutie neergelegd waarin de regering wordt gevraagd om het Chinese beleid ten aanzien van Oeigoeren streng te veroordelen. De Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen organiseerde twee namiddagen van hoorzittingen over het onderwerp, met onder meer een getuigenis van iemand die uit zo'n heropvoedingskamp kon ontsnappen en tegenwoordig in Nederland verblijft.

De resoluties zijn samengevoegd in één tekst, die donderdagavond werd goedgekeurd in de plenaire vergadering van de Kamer. Dat gebeurde unaniem, op onthoudingen van PVDA na. De marxisten zijn bezorgd om het lot van de Oeigoeren, maar willen vermijden dat de Verenigde Staten hun situatie misbruiken voor een propagandaoorlog, legde Kamerlid Nabil Boukili uit.

De tekst veroordeelt ten stelligste de willekeurige detentie van Oeigoeren en de schending van de mensenrechten in Xinjiang, en erkent ook dat er een 'ernstig risico van genocide' bestaat.

Vooral dat laatste stoot Peking tegen de borst. Nadat Ecolo-Kamerlid Samuel Cogolati daarvoor eind maart al op een Chinese sanctielijst terechtkwam waarschuwde de Chinese diplomatie na de stemming van de resolutie in Commissie vorige maand België voor een verslechtering van de relaties met Peking. 'We roepen België op om zijn fout onmiddellijk recht te zetten', zei een woordvoerder van het Chinese minister van Buitenlandse Zaken.

Verder roept de Kamer China op om de 'willekeurige detentie van etnische minderheden in heropvoedingskampen' onmiddellijk te stoppen en alle mensen vrij te laten. Tot slot veroordeelt de resolutie de 'ongegronde en willekeurige sancties van de Chinese autoriteiten, die neerkomen op een aanval op de vrijheid van meningsuiting, de academische vrijheid en de internaitonale inzet voor universele mensenrechten'.

Eerder veroordeelden ook de parlementen van Nederland, Canada, Litouwen, Tsjechië het Chinese beleid ten aanzien van de Oeigoeren. Verder van huis noemde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken hun lot bij zijn aanstelling begin dit jaar al onomwonden een genocide.

Wilmès wijst op onafhankelijkheid

'De resolutie die in de plenaire Kamer is goedgekeurd, weerspiegelt de groeiende bezorgdheid bij de Belgische bevolking over de situatie van de Oeigoerse minderheid in Xinjiang.' Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) donderdagavond verklaard na de stemming.

'Deze bezorgdheid komt tot uiting in de stemming door parlementsleden van wie de vrijheid van meningsuiting een van de fundamenten is van onze democratie. Ik herinner eraan dat het parlement volledig onafhankelijk werkt en niet onderworpen is aan de controle van eender welke regering. Wat betreft de kwalificatie genocide of misdaden tegen de menselijkheid, vinden we dat dit een bevoegdheid is van hoven en rechtbanken of van internationale instanties', aldus de minister van Buitenlandse Zaken.

'Niettemin hebben we een verantwoordelijkheid op het vlak van preventie en een belangrijke rol te spelen om initiatieven te steunen die het mogelijk maken feiten vast te stellen. De situatie van de Oeigoerse minderheid vormt een grote bron van bekommernis, ook voor de regering. Met onze Europese partners en gelijkgestemden zullen we dus onophoudelijk het universele karakter van de mensenrechten blijven promoten en verdedigen. China blijft evenwel een belangrijke partner waarmee we een duurzaam belang hebben om samen te werken om bepaalde mondiale uitdagingen efficiënt aan te gaan, zoals de strijd tegen Covid, de klimaatverandering of de economische heropleving', aldus nog minister Wilmès.

De Oeigoeren zijn een Turkssprekende moslimminderheid in de regio Xinjiang, in het noordwesten van China. Het Chinese regime onderdrukt en discrimineert de Oeigoeren en sloot volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International al meer dan één miljoen mensen op in 'heropvoedingskampen'. Daar zou sprake zijn van foltering, dwangarbeid en mishandeling. In de Kamer werden verschillende voorstellen van resolutie neergelegd waarin de regering wordt gevraagd om het Chinese beleid ten aanzien van Oeigoeren streng te veroordelen. De Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen organiseerde twee namiddagen van hoorzittingen over het onderwerp, met onder meer een getuigenis van iemand die uit zo'n heropvoedingskamp kon ontsnappen en tegenwoordig in Nederland verblijft. De resoluties zijn samengevoegd in één tekst, die donderdagavond werd goedgekeurd in de plenaire vergadering van de Kamer. Dat gebeurde unaniem, op onthoudingen van PVDA na. De marxisten zijn bezorgd om het lot van de Oeigoeren, maar willen vermijden dat de Verenigde Staten hun situatie misbruiken voor een propagandaoorlog, legde Kamerlid Nabil Boukili uit. De tekst veroordeelt ten stelligste de willekeurige detentie van Oeigoeren en de schending van de mensenrechten in Xinjiang, en erkent ook dat er een 'ernstig risico van genocide' bestaat. Vooral dat laatste stoot Peking tegen de borst. Nadat Ecolo-Kamerlid Samuel Cogolati daarvoor eind maart al op een Chinese sanctielijst terechtkwam waarschuwde de Chinese diplomatie na de stemming van de resolutie in Commissie vorige maand België voor een verslechtering van de relaties met Peking. 'We roepen België op om zijn fout onmiddellijk recht te zetten', zei een woordvoerder van het Chinese minister van Buitenlandse Zaken. Verder roept de Kamer China op om de 'willekeurige detentie van etnische minderheden in heropvoedingskampen' onmiddellijk te stoppen en alle mensen vrij te laten. Tot slot veroordeelt de resolutie de 'ongegronde en willekeurige sancties van de Chinese autoriteiten, die neerkomen op een aanval op de vrijheid van meningsuiting, de academische vrijheid en de internaitonale inzet voor universele mensenrechten'. Eerder veroordeelden ook de parlementen van Nederland, Canada, Litouwen, Tsjechië het Chinese beleid ten aanzien van de Oeigoeren. Verder van huis noemde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken hun lot bij zijn aanstelling begin dit jaar al onomwonden een genocide.'De resolutie die in de plenaire Kamer is goedgekeurd, weerspiegelt de groeiende bezorgdheid bij de Belgische bevolking over de situatie van de Oeigoerse minderheid in Xinjiang.' Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) donderdagavond verklaard na de stemming.'Deze bezorgdheid komt tot uiting in de stemming door parlementsleden van wie de vrijheid van meningsuiting een van de fundamenten is van onze democratie. Ik herinner eraan dat het parlement volledig onafhankelijk werkt en niet onderworpen is aan de controle van eender welke regering. Wat betreft de kwalificatie genocide of misdaden tegen de menselijkheid, vinden we dat dit een bevoegdheid is van hoven en rechtbanken of van internationale instanties', aldus de minister van Buitenlandse Zaken. 'Niettemin hebben we een verantwoordelijkheid op het vlak van preventie en een belangrijke rol te spelen om initiatieven te steunen die het mogelijk maken feiten vast te stellen. De situatie van de Oeigoerse minderheid vormt een grote bron van bekommernis, ook voor de regering. Met onze Europese partners en gelijkgestemden zullen we dus onophoudelijk het universele karakter van de mensenrechten blijven promoten en verdedigen. China blijft evenwel een belangrijke partner waarmee we een duurzaam belang hebben om samen te werken om bepaalde mondiale uitdagingen efficiënt aan te gaan, zoals de strijd tegen Covid, de klimaatverandering of de economische heropleving', aldus nog minister Wilmès.