De Oeigoeren zijn een Turkssprekende moslimminderheid in de regio Xinjiang, in het noordwesten van China. Het Chinese regime onderdrukt en discrimineert de Oeigoeren en sloot volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International al meer dan één miljoen mensen op in 'heropvoedingskampen'. Daar zou sprake zijn van foltering, dwangarbeid en mishandeling. In de Kamer werden verschillende voorstellen van resolutie neergelegd waarin de regering wordt gevraagd om het Chinese beleid ten aanzien van Oeigoeren streng te veroordelen. De Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen organiseerde twee namiddagen van hoorzittingen over het onderwerp, met onder meer een getuigenis van iemand die uit zo'n heropvoedingskamp kon ontsnappen en tegenwoordig in Nederland verblijft. De resoluties zijn samengevoegd in één tekst, die vanavond werd goedgekeurd in de plenaire vergadering van de Kamer. Dat gebeurde unaniem, op onthoudingen van PVDA na. De marxisten zijn bezorgd om het lot van de Oeigoeren, maar willen vermijden dat de Verenigde Staten hun situatie misbruiken voor een propagandaoorlog, legde Kamerlid Nabil Boukili uit. De tekst veroordeelt ten stelligste de willekeurige detentie van Oeigoeren en de schending van de mensenrechten in Xinjiang, en erkent ook dat er een "ernstig risico van genocide" bestaat. Vooral dat laatste stoot Peking tegen de borst. Nadat Ecolo-Kamerlid Samuel Cogolati daarvoor eind maart al op een Chinese sanctielijst terechtkwam waarschuwde de Chinese diplomatie na de stemming van de resolutie in Commissie vorige maand België voor een verslechtering van de relaties met Peking. "We roepen België op om zijn fout onmiddellijk recht te zetten", zei een woordvoerder van het Chinese minister van Buitenlandse Zaken. Verder roept de Kamer China op om de "willekeurige detentie van etnische minderheden in heropvoedingskampen" onmiddellijk te stoppen en alle mensen vrij te laten. Tot slot veroordeelt de resolutie de "ongegronde en willekeurige sancties van de Chinese autoriteiten, die neerkomen op een aanval op de vrijheid van meningsuiting, de academische vrijheid en de internaitonale inzet voor universele mensenrechten". Eerder veroordeelden ook de parlementen van Nederland, Canada, Litouwen, Tsjechië het Chinese beleid ten aanzien van de Oeigoeren. Verder van huis noemde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken hun lot bij zijn aanstelling begin dit jaar al onomwonden een genocide. (Belga)

De Oeigoeren zijn een Turkssprekende moslimminderheid in de regio Xinjiang, in het noordwesten van China. Het Chinese regime onderdrukt en discrimineert de Oeigoeren en sloot volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International al meer dan één miljoen mensen op in 'heropvoedingskampen'. Daar zou sprake zijn van foltering, dwangarbeid en mishandeling. In de Kamer werden verschillende voorstellen van resolutie neergelegd waarin de regering wordt gevraagd om het Chinese beleid ten aanzien van Oeigoeren streng te veroordelen. De Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen organiseerde twee namiddagen van hoorzittingen over het onderwerp, met onder meer een getuigenis van iemand die uit zo'n heropvoedingskamp kon ontsnappen en tegenwoordig in Nederland verblijft. De resoluties zijn samengevoegd in één tekst, die vanavond werd goedgekeurd in de plenaire vergadering van de Kamer. Dat gebeurde unaniem, op onthoudingen van PVDA na. De marxisten zijn bezorgd om het lot van de Oeigoeren, maar willen vermijden dat de Verenigde Staten hun situatie misbruiken voor een propagandaoorlog, legde Kamerlid Nabil Boukili uit. De tekst veroordeelt ten stelligste de willekeurige detentie van Oeigoeren en de schending van de mensenrechten in Xinjiang, en erkent ook dat er een "ernstig risico van genocide" bestaat. Vooral dat laatste stoot Peking tegen de borst. Nadat Ecolo-Kamerlid Samuel Cogolati daarvoor eind maart al op een Chinese sanctielijst terechtkwam waarschuwde de Chinese diplomatie na de stemming van de resolutie in Commissie vorige maand België voor een verslechtering van de relaties met Peking. "We roepen België op om zijn fout onmiddellijk recht te zetten", zei een woordvoerder van het Chinese minister van Buitenlandse Zaken. Verder roept de Kamer China op om de "willekeurige detentie van etnische minderheden in heropvoedingskampen" onmiddellijk te stoppen en alle mensen vrij te laten. Tot slot veroordeelt de resolutie de "ongegronde en willekeurige sancties van de Chinese autoriteiten, die neerkomen op een aanval op de vrijheid van meningsuiting, de academische vrijheid en de internaitonale inzet voor universele mensenrechten". Eerder veroordeelden ook de parlementen van Nederland, Canada, Litouwen, Tsjechië het Chinese beleid ten aanzien van de Oeigoeren. Verder van huis noemde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken hun lot bij zijn aanstelling begin dit jaar al onomwonden een genocide. (Belga)