Intussen heeft de Senaatscommissie Binnenlandse Zaken dinsdag het verslag goedgekeurd over een aantal voorstellen voor politieke vernieuwing. Het gaat om een aantal wetsvoorstellen die reeds neergelegd waren voor het communautaire akkoord tussen de huidige meerderheid en de groenen. De teksten verhuizen nu naar de commissie Institutionele Aangelegenheden van de Senaat. Groen dringt naar aanleiding van de heisa rond het boek over Johan Vande Lanotte aan op de snelle uitvoering van het luik rond deontologie. "Wij willen ook regels voor het cumuleren van een politiek mandaat en een bestuursfunctie in de privésector. Alle schijn van belangenvermenging moet zoveel mogelijk worden vermeden", vindt Kamerfractieleider Stefaan Vanhecke. Voor Kamerlid Wouter De Vriendt lijkt ook een ontluizingsperiode voor ministers naar Europees model aangewezen. Intussen blijft het afwachten of de hervorming van de Senaat nog voor het zomerreces aangevat zal worden. Het uitvoeringscomité voor de staatshervorming - de acht partijen, premier Di Rupo en de staatssecretarissen Verherstraeten en Wathelet - moeten zich nog uitspreken over de concrete teksten, die onder meer het tweekamerstelsel grondig wijzigen. Naar verluidt zou men de hervorming van de Senaat voor het zomerreces in alvast één kamer willen goedkeuren. Dat behoort nog steeds tot de mogelijkheden aangezien de Raad van State geen advies geeft over grondwetsherzieningen. (KAV)

Intussen heeft de Senaatscommissie Binnenlandse Zaken dinsdag het verslag goedgekeurd over een aantal voorstellen voor politieke vernieuwing. Het gaat om een aantal wetsvoorstellen die reeds neergelegd waren voor het communautaire akkoord tussen de huidige meerderheid en de groenen. De teksten verhuizen nu naar de commissie Institutionele Aangelegenheden van de Senaat. Groen dringt naar aanleiding van de heisa rond het boek over Johan Vande Lanotte aan op de snelle uitvoering van het luik rond deontologie. "Wij willen ook regels voor het cumuleren van een politiek mandaat en een bestuursfunctie in de privésector. Alle schijn van belangenvermenging moet zoveel mogelijk worden vermeden", vindt Kamerfractieleider Stefaan Vanhecke. Voor Kamerlid Wouter De Vriendt lijkt ook een ontluizingsperiode voor ministers naar Europees model aangewezen. Intussen blijft het afwachten of de hervorming van de Senaat nog voor het zomerreces aangevat zal worden. Het uitvoeringscomité voor de staatshervorming - de acht partijen, premier Di Rupo en de staatssecretarissen Verherstraeten en Wathelet - moeten zich nog uitspreken over de concrete teksten, die onder meer het tweekamerstelsel grondig wijzigen. Naar verluidt zou men de hervorming van de Senaat voor het zomerreces in alvast één kamer willen goedkeuren. Dat behoort nog steeds tot de mogelijkheden aangezien de Raad van State geen advies geeft over grondwetsherzieningen. (KAV)