Binnen de Kamercommissie Binnenlandse Zaken bestaat eensgezindheid om het debat op te starten over de invoering van een verbod op radicale groeperingen, zoals Sharia4Belgium. Op 26 juni staan alvast hoorzittingen geprogrammeerd.

De voorbije dagen weerklonk opnieuw de oproep om radicale groeperingen te kunnen verbieden. Daarbij werd Sharia4Belgium in het vizier genomen. Aanleiding waren de incidenten in Molenbeek van eind vorige week. Onder andere minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet sprak zich in die zin uit, nadien gevolgd door de PS, Open VLD en zelfs premier Elio Di Rupo.

Kamerlid Peter Vanvelthoven vroeg in de Kamercommissie de agendering van een vroeger sp.a-voorstel dat behalve voor privé-milities, ook een verbod invoerde voor groeperingen die een gevaar betekenen voor de democratie. Toen was het de bedoeling bijeenkomsten van de neonazistische groepering Blood and Honour te verbieden. Vanvelthoven kreeg bijval vanuit verschillende andere fracties.

Debat verbod op radicale groeperingen

Minister Milquet stelde in de commissie dat ze tegen 22 juni met een tekst naar de ministerraad wil stappen. De commissie verkoos echter het debat aan te vatten en nu al het heft in handen te nemen, zonder te wachten op de teksten van de minister. Dat die misschien nog voor advies naar de Raad van State moet gaan, speelde bij die afweging een rol.

Op 26 juni vinden dus hoorzittingen plaats. De verschillende fracties kunnen nu een voorstel indienen van wie ze precies willen uitnodigen. De PS wil alvast het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding en de Liga voor de Mensenrechten uitnodigen. Voor de MR gaat de interesse uit naar de initiatiefnemers van de nieuwe Franse wet op dat vlak. (Belga/INM)

Binnen de Kamercommissie Binnenlandse Zaken bestaat eensgezindheid om het debat op te starten over de invoering van een verbod op radicale groeperingen, zoals Sharia4Belgium. Op 26 juni staan alvast hoorzittingen geprogrammeerd. De voorbije dagen weerklonk opnieuw de oproep om radicale groeperingen te kunnen verbieden. Daarbij werd Sharia4Belgium in het vizier genomen. Aanleiding waren de incidenten in Molenbeek van eind vorige week. Onder andere minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet sprak zich in die zin uit, nadien gevolgd door de PS, Open VLD en zelfs premier Elio Di Rupo. Kamerlid Peter Vanvelthoven vroeg in de Kamercommissie de agendering van een vroeger sp.a-voorstel dat behalve voor privé-milities, ook een verbod invoerde voor groeperingen die een gevaar betekenen voor de democratie. Toen was het de bedoeling bijeenkomsten van de neonazistische groepering Blood and Honour te verbieden. Vanvelthoven kreeg bijval vanuit verschillende andere fracties. Debat verbod op radicale groeperingen Minister Milquet stelde in de commissie dat ze tegen 22 juni met een tekst naar de ministerraad wil stappen. De commissie verkoos echter het debat aan te vatten en nu al het heft in handen te nemen, zonder te wachten op de teksten van de minister. Dat die misschien nog voor advies naar de Raad van State moet gaan, speelde bij die afweging een rol. Op 26 juni vinden dus hoorzittingen plaats. De verschillende fracties kunnen nu een voorstel indienen van wie ze precies willen uitnodigen. De PS wil alvast het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding en de Liga voor de Mensenrechten uitnodigen. Voor de MR gaat de interesse uit naar de initiatiefnemers van de nieuwe Franse wet op dat vlak. (Belga/INM)