De Senaat keurde enkele maanden terug het voorstel goed waardoor alle vormen van seksuele uitbuiting als vorm van mensenhandel beschouwd worden. De bestaande wetgeving beperkt de seksuele uitbuiting immers tot prostitutie en kinderpornografie, maar die definitie bleek te beperkt. De Kamer boog zich over de tekst en breidde de definitie van mensenhandel sterk uit. Ook iemand vervoeren of opvangen voor "het verrichten van werk of verlenen van diensten in omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid" valt bijvoorbeeld onder mensenhandel. De tekst breidt ook het bijzondere opzet van het wegnemen van organen of weefsels uit. Een andere unaniem goedgekeurde tekst maakt de strijd tegen huisjesmelkers efficiënter. Om te kunnen spreken van huisjesmelkerij moet men vandaag ook kunnen bewijzen dat het slachtoffer "geen andere echte en aanvaardbare keuze heeft dan zich te laten misbruiken". Dit bleek echter een gedroomd achterpoortje voor de verdediging van de huisjesmelkers. Daarom werd beslistdeze voorwaarde te schrappen. (KAV)

De Senaat keurde enkele maanden terug het voorstel goed waardoor alle vormen van seksuele uitbuiting als vorm van mensenhandel beschouwd worden. De bestaande wetgeving beperkt de seksuele uitbuiting immers tot prostitutie en kinderpornografie, maar die definitie bleek te beperkt. De Kamer boog zich over de tekst en breidde de definitie van mensenhandel sterk uit. Ook iemand vervoeren of opvangen voor "het verrichten van werk of verlenen van diensten in omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid" valt bijvoorbeeld onder mensenhandel. De tekst breidt ook het bijzondere opzet van het wegnemen van organen of weefsels uit. Een andere unaniem goedgekeurde tekst maakt de strijd tegen huisjesmelkers efficiënter. Om te kunnen spreken van huisjesmelkerij moet men vandaag ook kunnen bewijzen dat het slachtoffer "geen andere echte en aanvaardbare keuze heeft dan zich te laten misbruiken". Dit bleek echter een gedroomd achterpoortje voor de verdediging van de huisjesmelkers. Daarom werd beslistdeze voorwaarde te schrappen. (KAV)