Het Grenspark Kalmthoutse Heide reageert met de kandidaatstelling op een open oproep van de Vlaamse overheid. Het Nederlandse deel van het park is al erkend als Nationaal Park, het Vlaamse deel nog niet. "Het dossier krijgt de steun van de gemeentes Kalmthout, Essen, Stabroek en Brasschaat en tal van andere partners", klinkt het in een persbericht. Eerder was ongerustheid ontstaan over eventuele uitbreidingsplannen. Een voorwaarde voor een Nationaal Park is een gebied van 10.000 ha, de Kalmthoutse Heide is 6.000 ha groot. "De plannen zijn samen met gemeentebesturen bijgestuurd om tegemoet te komen aan deze bezorgdheden. Grenspark Kalmthoutse Heide dient daarom enkel het huidige gebied in voor de selectiefase van Nationale Parken." Martin Groffen, voorzitter van het Grenspark, is blij dat samen met de partners de volgende stap kan worden gezet. "We werken op deze manier verder aan een mooi en robuust natuurgebied met belangrijke kansen voor toerisme en lokale economie. We hebben ook goed geluisterd naar de feedback die is geformuleerd en hebben onze plannen aangepast." Indien de Vlaamse Overheid deze kandidatuur erkent voor de volgende fase in de selectie, krijgt Grenspark Kalmthoutse Heide een jaar de tijd om de plannen te concretiseren en een definitieve kandidatuur voor te stellen. (Belga)

Het Grenspark Kalmthoutse Heide reageert met de kandidaatstelling op een open oproep van de Vlaamse overheid. Het Nederlandse deel van het park is al erkend als Nationaal Park, het Vlaamse deel nog niet. "Het dossier krijgt de steun van de gemeentes Kalmthout, Essen, Stabroek en Brasschaat en tal van andere partners", klinkt het in een persbericht. Eerder was ongerustheid ontstaan over eventuele uitbreidingsplannen. Een voorwaarde voor een Nationaal Park is een gebied van 10.000 ha, de Kalmthoutse Heide is 6.000 ha groot. "De plannen zijn samen met gemeentebesturen bijgestuurd om tegemoet te komen aan deze bezorgdheden. Grenspark Kalmthoutse Heide dient daarom enkel het huidige gebied in voor de selectiefase van Nationale Parken." Martin Groffen, voorzitter van het Grenspark, is blij dat samen met de partners de volgende stap kan worden gezet. "We werken op deze manier verder aan een mooi en robuust natuurgebied met belangrijke kansen voor toerisme en lokale economie. We hebben ook goed geluisterd naar de feedback die is geformuleerd en hebben onze plannen aangepast." Indien de Vlaamse Overheid deze kandidatuur erkent voor de volgende fase in de selectie, krijgt Grenspark Kalmthoutse Heide een jaar de tijd om de plannen te concretiseren en een definitieve kandidatuur voor te stellen. (Belga)