"De focus van het instrument is de studiekeuze van 18-jarige studiekiezers meer doordacht te laten verlopen", aldus onderzoeksmedewerkster Evelien Schyvinck. "Aan de hand van de feedback die gebruikers krijgen, kunnen ze een oriënteringsgesprek met een studiekeuzebegeleider aanvragen." De doelgroep van het instrument zijn studiekiezers die al een idee hebben welke opleiding ze willen volgen. "Voor de opleiding van hun keuze vullen ze een vragenlijst in, waarna ze onmiddellijk feedback krijgen. Die feedback toont aan hoe hun niveau van begincompetenties zich verhoudt ten opzichte van het te verwachten niveau binnen een bepaalde opleiding." De verwachte begincompetenties gaan niet enkel om kennis en vaardigheden, maar ook over motivatie, interesses en verwachtingen. "Een studiekiezer die niet goed scoort op een bepaalde competentie, krijgt een aantal tips mee waarmee hij zelf aan de slag kan." Studiekiezers die nog geen idee hebben welke opleiding ze willen volgen, maar willen nagaan of ze klaar zijn voor het hoger onderwijs, kunnen ook hun algemene competenties toetsen. De opleidingsspecifieke vragenlijsten en een draaiboek voor studiekeuzebegeleiders zijn gratis online beschikbaar en kan worden gebruikt door alle onderwijsinstellingen. Meer informatie is te vinden op www.startcompetent.be. (ROJ)

"De focus van het instrument is de studiekeuze van 18-jarige studiekiezers meer doordacht te laten verlopen", aldus onderzoeksmedewerkster Evelien Schyvinck. "Aan de hand van de feedback die gebruikers krijgen, kunnen ze een oriënteringsgesprek met een studiekeuzebegeleider aanvragen." De doelgroep van het instrument zijn studiekiezers die al een idee hebben welke opleiding ze willen volgen. "Voor de opleiding van hun keuze vullen ze een vragenlijst in, waarna ze onmiddellijk feedback krijgen. Die feedback toont aan hoe hun niveau van begincompetenties zich verhoudt ten opzichte van het te verwachten niveau binnen een bepaalde opleiding." De verwachte begincompetenties gaan niet enkel om kennis en vaardigheden, maar ook over motivatie, interesses en verwachtingen. "Een studiekiezer die niet goed scoort op een bepaalde competentie, krijgt een aantal tips mee waarmee hij zelf aan de slag kan." Studiekiezers die nog geen idee hebben welke opleiding ze willen volgen, maar willen nagaan of ze klaar zijn voor het hoger onderwijs, kunnen ook hun algemene competenties toetsen. De opleidingsspecifieke vragenlijsten en een draaiboek voor studiekeuzebegeleiders zijn gratis online beschikbaar en kan worden gebruikt door alle onderwijsinstellingen. Meer informatie is te vinden op www.startcompetent.be. (ROJ)