Kabinetsmedewerkers moeten voortaan mandaten aangeven

De ingreep maakte deel uit van de conclusies van de werkgroep Politieke Vernieuwing, die een half jaar geleden de werkzaamheden beëindigde. Hij moet wel nog definitief goedgekeurd worden in de Kamer.

© Belga

Sinds 2005 zijn regeringsleden, parlementsleden, schepenen en burgemeesters verplicht bij het Rekenhof een aangifte te doen van hun mandaten en vermogens. Voortaan zullen ook inhoudelijke kabinetsmedewerkers en politiek verkozen leden van raden van bestuur, directies en adviesraden van bedrijven en vzw's waar de overheid het voor het zeggen heeft, een mandatenlijst moeten indienen. Dat zal dus ook gelden voor dochterbedrijven en intercommunales. De Kamercommissie Grondwet keurde de maatregel goed, nu moet hij nog groen licht krijgen in de plenaire Kamer.

'De mandatenaangifte wordt uitgebreid naar alle mandaten met een publiek karakter', legt Kamerlid Vincent Van Peteghem (CD&V) uit. 'Het vertrouwen in de politiek versterk je door voldoende transparantie te creëren. Burgers hebben zo voldoende informatie en kunnen de bestuurders in de verscheidene instellingen ter verantwoording roepen'.

De goedgekeurde maatregelen passen in de allereerste wetteksten die het levenslicht zien als gevolg van de werkzaamheden van de werkgroep Politieke Vernieuwing. Die werd opgericht na verschillende schandalen over hoge vergoedingen voor zitjes in allerlei raden waar nauwelijks werkzaamheden tegenover stonden, maar ook na de heisa omdat Kamervoorzitter Siegfried Bracke lid was van een adviescomité bij Telenet.

Het Rekenhof zal ook meer slagkracht krijgen om politici die hun mandaten niet of onvoldoende aangeven, te bestraffen. Zo zal het Rekenhof een waarschuwing kunnen geven, maar ook geldboetes kunnen uitschrijven. Hardnekkige politici kunnen zelfs verboden worden om verkozen te worden, en dit voor een periode van vijf jaar.

'Momenteel staan er geldboetes van 600 tot 6.000 euro op het niet indienen van een vermogens- of mandatenlijst. In de praktijk zien we echter dat het parket zelden vervolgd. Daarom zorgen we er nu voor dat het Rekenhof zelf kan optreden', zegt voorzitter Brecht Vermeulen (N-VA) van de werkgroep.

Een nieuwe website van het Rekenhof zal overigens publiceren waar politici zetelen en hoeveel ze daarvoor krijgen.

Lees meer...