Het kabinet vroeg de drie banken meer tekst en uitleg over hun beleid rond investeringen in mijnbouw en naar de mate waarin ze daarbij rekening houden met de internationale normen. In een eerste reactie heeft het trio aangegeven een specifieke strategie te hebben uitgedokterd waarbij ze rekening houden met criteria rond mensenrechten en de milieu- en sociale voorwaarden. Op het rapport zelf konden ze volgens de minister niet reageren. Het bevat naar verluidt onvoldoende specifieke informatie over de mate waarin elke bank is blootgesteld aan een bedrijf dat actief is in de mijnbouw. Dat geldt ook voor de redenen waarom bepaalde bedrijven als controversieel worden bestempeld. De banken zijn wel bereid een gesprek aan te gaan met de ngo's achter het rapport. Op basis van de internationale normen heeft KBC de meerderheid van de bedrijven in het rapport al op een zwarte lijst geplaatst. Die lijst staat op de website van de bank, aldus nog Van Overtveldt. De minister zal dus verifiëren of de officiële strategie in lijn ligt van de echte investeringen. "We zullen de kwestie ook meer in detail aansnijden met sectorfederatie Febelfin en we zullen de nood aan een uniforme benadering van deze problematiek voor de hele sector benadrukken". (Belga)

Het kabinet vroeg de drie banken meer tekst en uitleg over hun beleid rond investeringen in mijnbouw en naar de mate waarin ze daarbij rekening houden met de internationale normen. In een eerste reactie heeft het trio aangegeven een specifieke strategie te hebben uitgedokterd waarbij ze rekening houden met criteria rond mensenrechten en de milieu- en sociale voorwaarden. Op het rapport zelf konden ze volgens de minister niet reageren. Het bevat naar verluidt onvoldoende specifieke informatie over de mate waarin elke bank is blootgesteld aan een bedrijf dat actief is in de mijnbouw. Dat geldt ook voor de redenen waarom bepaalde bedrijven als controversieel worden bestempeld. De banken zijn wel bereid een gesprek aan te gaan met de ngo's achter het rapport. Op basis van de internationale normen heeft KBC de meerderheid van de bedrijven in het rapport al op een zwarte lijst geplaatst. Die lijst staat op de website van de bank, aldus nog Van Overtveldt. De minister zal dus verifiëren of de officiële strategie in lijn ligt van de echte investeringen. "We zullen de kwestie ook meer in detail aansnijden met sectorfederatie Febelfin en we zullen de nood aan een uniforme benadering van deze problematiek voor de hele sector benadrukken". (Belga)