Het onderzoeksbureau Ipsos voert voor de Koning Boudewijnstichting jaarlijks een steekproef uit bij een groot aantal van de naar schatting 120.000 verenigingen in ons land. Dat gebeurde ook tussen 1 oktober en 16 november vorig jaar via 700 telefonische enquêtes en 8 diepte-interviews met directeurs van verenigingen. En wat blijkt? Vooral de zeer grote verenigingen en de Franstalige verenigingen verwachten een (verdere) vermindering van de permanente financieringen in het komende jaar. Ze zien zich dan ook genoodzaakt om andere bronnen voor financiering aan te boren. Dat is dan meestal de privésector, maar die stelt wel bijzondere eisen. Het duwt de verenigingen in de richting van een nieuw model, een ondernemersmodel. Het vergt overigens een andere manier van denken en een professionele manier van handelen. Bijna 4 op de 10 verenigingen stelden volgens de bevraging een sterke vermindering van de permanente overheidssubsidies vast in de afgelopen 12 maanden tegenover het jaar voordien. De vermindering van de permanente subsidies bedraagt 1 tot 10 procent voor bijna 8 op de 10 verenigingen. Voor de oorzaak van die verslechtering van hun financiële situatie wijzen haast alle verenigingen naar de kaasschaaf. Het gaat om procentuele besparingen van de overheid die jaar na jaar opgestapeld worden en die voor sommige verenigingen het water tot aan de lippen brengt. "Soms is 10 procent genoeg om werkingen volledig stil te leggen", getuigt Paul Stessens van Kringwinkel Hageland in het rapport. (Belga)

Het onderzoeksbureau Ipsos voert voor de Koning Boudewijnstichting jaarlijks een steekproef uit bij een groot aantal van de naar schatting 120.000 verenigingen in ons land. Dat gebeurde ook tussen 1 oktober en 16 november vorig jaar via 700 telefonische enquêtes en 8 diepte-interviews met directeurs van verenigingen. En wat blijkt? Vooral de zeer grote verenigingen en de Franstalige verenigingen verwachten een (verdere) vermindering van de permanente financieringen in het komende jaar. Ze zien zich dan ook genoodzaakt om andere bronnen voor financiering aan te boren. Dat is dan meestal de privésector, maar die stelt wel bijzondere eisen. Het duwt de verenigingen in de richting van een nieuw model, een ondernemersmodel. Het vergt overigens een andere manier van denken en een professionele manier van handelen. Bijna 4 op de 10 verenigingen stelden volgens de bevraging een sterke vermindering van de permanente overheidssubsidies vast in de afgelopen 12 maanden tegenover het jaar voordien. De vermindering van de permanente subsidies bedraagt 1 tot 10 procent voor bijna 8 op de 10 verenigingen. Voor de oorzaak van die verslechtering van hun financiële situatie wijzen haast alle verenigingen naar de kaasschaaf. Het gaat om procentuele besparingen van de overheid die jaar na jaar opgestapeld worden en die voor sommige verenigingen het water tot aan de lippen brengt. "Soms is 10 procent genoeg om werkingen volledig stil te leggen", getuigt Paul Stessens van Kringwinkel Hageland in het rapport. (Belga)