"We zien opnieuw een opvallende toename in het aantal intensievezorgpatiënten, tot 651 ingenomen bedden. Dat is een toename met twintig procent op weekbasis", zo deelt Van Gucht mee. Iets meer dan 26 procent van de coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen ligt op intensieve zorg, zo blijkt ook uit de statistieken. "De bezetting op intensieve zorg verdubbelt om de 27 dagen. Als dit tempo aanhoudt, bereiken we op 12 april de drempel van duizend patiënten op intensieve zorg, maar we kunnen dit perfect vermijden", beklemtoont de viroloog. Om dit aan te tonen, verwijst hij naar verschillende scenario's die gesimuleerd werden door de universiteit van Hasselt. Daaruit blijkt dus dat er bij ongewijzigd gedrag een grote kans bestaat om in totaal boven de 1.000 intensievezorgpatiënten uit te komen. "In vele gevallen komen de simulaties tussen de 1.000 en 1.500 bedden op intensieve zorg uit", aldus Van Gucht. De druk op die afdelingen zou ook nog tot eind mei zeer hoog kunnen blijven. Maar een scenario dat rekening houdt met de verstrengde maatregelen die goed worden nageleefd, geeft een minder ongunstig beeld. "In dit scenario is de kans heel groot dat we onder de duizend bedden op intensieve zorg blijven. En misschien wel onder de achthonderd." In dat geval zal de druk tegen eind mei ook drastisch verminderd zijn tot minder dan 300 bedden. Een tussenscenario waarbij de strengere regels 30 procent minder strikt worden nageleefd, doet het risico weer toenemen. "De kans is groot dat we dan tegen half april op 900 bedden op intensieve zorg zullen stranden", aldus Van Gucht. (Belga)

"We zien opnieuw een opvallende toename in het aantal intensievezorgpatiënten, tot 651 ingenomen bedden. Dat is een toename met twintig procent op weekbasis", zo deelt Van Gucht mee. Iets meer dan 26 procent van de coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen ligt op intensieve zorg, zo blijkt ook uit de statistieken. "De bezetting op intensieve zorg verdubbelt om de 27 dagen. Als dit tempo aanhoudt, bereiken we op 12 april de drempel van duizend patiënten op intensieve zorg, maar we kunnen dit perfect vermijden", beklemtoont de viroloog. Om dit aan te tonen, verwijst hij naar verschillende scenario's die gesimuleerd werden door de universiteit van Hasselt. Daaruit blijkt dus dat er bij ongewijzigd gedrag een grote kans bestaat om in totaal boven de 1.000 intensievezorgpatiënten uit te komen. "In vele gevallen komen de simulaties tussen de 1.000 en 1.500 bedden op intensieve zorg uit", aldus Van Gucht. De druk op die afdelingen zou ook nog tot eind mei zeer hoog kunnen blijven. Maar een scenario dat rekening houdt met de verstrengde maatregelen die goed worden nageleefd, geeft een minder ongunstig beeld. "In dit scenario is de kans heel groot dat we onder de duizend bedden op intensieve zorg blijven. En misschien wel onder de achthonderd." In dat geval zal de druk tegen eind mei ook drastisch verminderd zijn tot minder dan 300 bedden. Een tussenscenario waarbij de strengere regels 30 procent minder strikt worden nageleefd, doet het risico weer toenemen. "De kans is groot dat we dan tegen half april op 900 bedden op intensieve zorg zullen stranden", aldus Van Gucht. (Belga)