In een interview met Knack bekritiseert professor Wim Van de Voorde, diensthoofd Forensische Geneeskunde aan het UZ Gasthuisberg, dat de tarieven voor DNA-onderzoeken eind 2015 met 45 procent zijn gedaald. 'Dat is beslist zonder deugdelijk overleg met onze laboratoria', aldus Van de Voorde. 'Daardoor maakt ons DNA-lab nu verlies, en moeten we zien of we de DNA-labs aan Belgische universiteiten nog kunnen openhouden. Ze dreigen te verdwijnen.'
...

In een interview met Knack bekritiseert professor Wim Van de Voorde, diensthoofd Forensische Geneeskunde aan het UZ Gasthuisberg, dat de tarieven voor DNA-onderzoeken eind 2015 met 45 procent zijn gedaald. 'Dat is beslist zonder deugdelijk overleg met onze laboratoria', aldus Van de Voorde. 'Daardoor maakt ons DNA-lab nu verlies, en moeten we zien of we de DNA-labs aan Belgische universiteiten nog kunnen openhouden. Ze dreigen te verdwijnen.' 'Charleroi heeft de deuren al gesloten, Luik gaat sluiten, Antwerpen heeft het moeilijk. En ook wij in Leuven zullen geen eigen DNA-laboratorium meer houden. We zullen het incorporeren in het lab van het Centrum Menselijke Erfelijkheid, om toch nog te kunnen werken. Gent heeft zijn lab verkocht aan een commerciële partner die zogezegd wel voor die lagere tarieven kan werken. Maar dat wordt dus bandwerk, puur technisch werk. De intellectuele interpretatie, de inzet van academisch hooggevormde professionals, gaat verloren.' Volgens Van de Voorde gaat de privatisering van DNA-analyse ten koste van de kwaliteit: 'Alleen aan universiteiten komen nieuwe inzichten, technieken en wetenschappelijke methodes over DNA tot stand. Als die universitaire labs sluiten, verliezen we onze knowhow over DNA in forensische zaken. Vergéét wetenschappelijke vernieuwing. We zullen hopeloos achteruitgaan.'Sieghild Lacoere, woordvoerster van justitieminister Koen Geens (CD&V), reageert dat er meermaals overleg is geweest met de dna-labo's, en zegt dat de tariefdaling een 'actualisering van historische tarieven betreft'. Lacoere: 'Gezien de evolutie van de technologie lagen die historische tarieven veel hoger dan de huidige reële kostprijs. De actualisering van de tarieven maakt een aanzienlijke besparing op het budget van de gerechtskosten mogelijk. De nieuwe prijs is vastgezet na een marktstudie van tarieven en na studie van wat de ons omringende landen vragen voor dergelijke analyses.''De nieuwe tarieven houden rekening met de afschrijvingen en onderhoud van de apparatuur, de installatiekost (lokalen), de reagentia, de kosten voor het kwaliteitssysteem alsook verbruiksmiddelen en werkuren van de personeelsleden. Ze zijn van dezelfde grootorde als de tarieven in Luxemburg, en nog steeds dubbel zo groot als die in Frankrijk. Ook in Duitsland gelden er momenteel zéér lage prijzen.'Lacoere benadrukt ook dat gerechtskosten worden gemaakt om strafzaken op te lossen. 'Ze dienen dus het algemeen belang. De vergoeding die de overheid aan de gerechtsexperten -labo's in dit geval- betaalt is dan ook een onkostenvergoeding. De beschuldigde moet deze kosten terugbetalen aan de overheid, reden waarom van hem alleen gevraagd kan worden enkel deze kosten die toewijsbaar zijn aan de effectieve DNA-analyse terug te betalen. De overheid treedt hier op in het belang van de rechtsonderhorige.'Lacoere reageert ook op een andere uitspraak van Wim Van de Voorde in het Knack-interview. De professor erkent dat minister Geens 'een ernstige poging ondernomen heeft om achterstallige betalingen recht te trekken' maar stipt aan dat er 'nog altijd openstaande facturen zijn'. 'De Minister van Justitie heeft enorme inspanningen geleverd om de achterstand in de betaling van de gerechtsdeskundigen zo goed als weg te werken', zegt Lacoere. 'Sinds 1 januari 2015 bestaat er een centraal systeem. De lokale diensten sturen de facturen naar dit centraal systeem. Alle gekende facturen gerechtskosten in het systeem werden in 2015 betaald. De FOD Justitieheeftvoor 144, 7 miljoen aan gerechtskosten betaald in 2015. Dit is dubbel zoveel als het voorziene budget van 72 miljoen en heeft alles te maken met het wegwerken van de achterstallen van de vorige jaren die er bij zijn aantreden zijn aangetroffen.'