Rechtbank Antwerpen krijgt extra gespecialiseerde drugskamer

Vincent Van Quickenborne (Open VLD). © Belga

In het kader van de strijd tegen de drugscriminaliteit komt er een extra gespecialiseerde drugskamer op de rechtbank van Antwerpen. Dat staat in het Stroomplan XXL dat minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden woensdagochtend in een gezamenlijke kamercommissie voorstelden.

Van Quickenborne benadrukte dat de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen extra capaciteit krijgt. ‘In 2023 geven we extra middelen voor magistraten en ondersteunend personeel, zodat de correctionele kamer, die momenteel de dossiers van de zware en georganiseerde drugscriminaliteit behandelt, kan ontdubbeld worden. We krijgen dus twee gespecialiseerde kamers, met extra rechters in de nieuwe drugskamer’, aldus de minister van Justitie.

Om de slaagkans van de criminelen te verkleinen, investeren de ministers in een betere beveiliging van de havens. Daarvoor werd in juli een wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek over de maritieme beveiliging goedgekeurd en die wet treedt in 2023 in werking. ‘De wet maakt informatie-uitwisseling mogelijk tussen de private en de publieke sector. Daarnaast maakt het havenverbod het mogelijk om gekende, reeds veroordeelde drugscriminelen de toegang tot de havens te ontzeggen, voor een maximale termijn van 20 jaar’, aldus de minister.

Voorts zijn er volgens Van Quickenborne en Verlinden extra inspanningen nodig voor de federale gerechtelijke politie (fgp) van Antwerpen. Zowat 60 tot 65 procent van het werk van de fgp van Antwerpen zijn immers drugsgerelateerde onderzoeken. In het Stroomplan XXL staat dat meer dan vierhonderd speurders van de fgp ingezet zullen worden in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. Volgens Verlinden zijn dat er nog nooit zoveel speurders geweest. En ook de scheepvaartpolitie krijgt extra manschappen.

Naast een grotere pakkans is er in het nieuwe Stroomplan ook sprake van een hogere strafkans. ‘Criminelen moeten beter en sneller gestraft worden’, benadrukte Van Quickenborne. ‘We moeten niet alleen strenge gevangenisstraffen vorderen, maar we moeten ook maximaal de criminele vermogens en de criminele winsten proberen af te nemen.’

Verlinden benadrukte dat ook preventie inzake drugsverslaving belangrijk is. ‘We willen kosten noch moeite sparen om de straten en pleinen in Antwerpen en andere steden in ons land veilig te houden. De inspanningen van de lokale politie zijn daarbij belangrijk. Zij hebben preventieve en ontradende taken’, aldus de minister van Binnenlandse Zaken. Om de lokale politiezones te versterken, voorziet Verlinden jaarlijks dat 1.200 van de 1.600 te rekruteren inspecteurs zullen doorstromen naar het lokale niveau.

Tot slot heeft het nieuwe plan ook aandacht voor het drugsgebruik zelf. ‘Zolang er een afzetmarkt is voor het witte poeder, blijft het voor een stuk dweilen met de kraan open. De federale regering wil ook de aanpak van de vraagzijde versterken’, zegt Van Quickenborne. Hij verwijst daarbij naar de initiatieven van de federale minister van Volksgezondheid.

Justitie wil zich inschrijven in een multidisciplinair kader om problematische drugsgebruikers een traject aan te bieden. ‘Op het niveau van het parket worden problematische drugsgebruikers doorverwezen naar de drugshulpverlening. Op het niveau van de rechtbank gaat het erom om problematische drugsgebruikers via een justitiële aanpak op maat te begeleiden’, aldus Van Quickenborne.

Partner Content