Gerechtsdeurwaarders innen onterechte bedragen: ‘Wij interpreteren de wet anders’

© Getty
Jan Lippens Freelancejournalist
Michel Vandersmissen Redacteur van Knack

Gerechtsdeurwaarders rekenen al jaren kleine bedragen onwettig door aan vaak armlastige schuldenaars, zo blijkt uit een dossier dat Knack in 2022 kon inkijken. De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (NKGB) reageert nu op de recente brief van de procureurs-generaal aan Justitieminister van Quickenborne.

Knack

Dossier gerechtsdeurwaarders: oneerlijke praktijken

De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders laat via haar woordvoerder weten dat zij het niet eens is met de stelling van het College van procureurs-generaal over de toepassing van tarieven. ‘Wij overtreden geen enkele wet, alleen interpreteren wij die anders.’

De NKGB zegt verder dat ze ‘vragende partij is voor een gemoderniseerd en transparant eenheidstarief. De gesprekken hieromtrent met onze voogdijminister zitten momenteel in de finale fase.

In afwachting daarvan leven de gerechtsdeurwaarders het koninklijk besluit van 30 november 1976 strikt na volgens de huidige juridische realiteit en de maatschappelijke evoluties van de afgelopen jaren.

Ook het arrest van het Hof van Cassatie van 7 oktober 2008 wordt correct toegepast. Omtrent dat laatste bestaat er een verschil in interpretatie tussen het College van procureurs-generaal en de NKGB.’

Deze verschillende zienswijze maakt volgens de NKGB deel uit van de lopende gesprekken met de voogdijminister.

De woordvoerder wijst er ten slotte op dat recent een nieuwe deontologische code en een reglement ter controle van het gebruik van databanken werden goedgekeurd. ‘Dat laatste maakt een gerichtere controle mogelijk.’

Partner Content