Drie rechters in zaak Schild & Vrienden moeten niet vervangen worden 

Dries Van Langenhove op 12 september. © Belga

In de zaak rond Schild & Vrienden moeten de drie rechters van de Gentse correctionele rechtbank niet vervangen worden. Het Gentse hof van beroep heeft de wrakingsverzoeken ingediend door Hans Rieder, de advocaat van Dries Van Langenhove, afgewezen.

Rieder diende op 10 oktober voor de start van de zitting een wrakingsverzoek in, niet alleen tegen rechtbankvoorzitter Jan Van den Berghe maar ook tegen de twee andere rechters in de zaak. Het gaat om drie aparte verzoekschriften die afzonderlijk beoordeeld moeten worden. De drie rechters weigerden om zich terug te trekken, waardoor de eerste kamer van het Gentse hof van beroep zich moet uitspreken over de wrakingsverzoeken.

De advocaat ging in de wrakingsverzoeken door op het verdelingsincident dat hij vorige maand opwierp. Hierbij stelde hij dat de rechtbank onwettig samengesteld werd. De voorzitter van de Gentse afdeling van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen moest oordelen of de zaak anders moest worden toegewezen, maar ging daar niet op in en verwees naar het interne reglement dat de toebedeling aan de rechters regelt.

Rieder legde zich daar dus niet bij neer en vroeg tevergeefs aan het Gentse parket-generaal om cassatieberoep aan te tekenen tegen de beschikking. Volgens de advocaat zou Van den Berghe bewust niet gezeteld hebben in de raadkamer, zodat hij de zaak ten gronde voor de correctionele rechtbank kan beoordelen. ‘Het is een feitelijke vaststelling dat Van den Berghe quasi altijd in zeer gevoelige zaken niet zetelt in de raadkamer, maar dan wel ten gronde zetelt’, pleitte Rieder vorige week voor het Gentse hof van beroep. 

Het openbaar ministerie stelde dat de rechters wel onpartijdig konden oordelen en dat de verdediging al langer kennis had van de samenstelling van de rechtbank, waardoor het wrakingsmiddel laattijdig is. De aanklager wou een geldboete ‘wegens een kennelijk onontvankelijk of kennelijk ongegrond verzoek’, maar daar ging het hof niet op in. Het hof van beroep oordeelde wel dat de drie wrakingsverzoeken ‘onontvankelijk wegens laattijdigheid’ zijn.  De verdediging gaat vermoedelijk cassatieberoep aantekenen tegen het arrest.

Partner Content