College van rechtbanken over zaak-Reuzegom: ‘Sommige politici begraven de rechtsstaat’

© GF

Het College van de hoven en de rechtbanken noemt de ‘opruiende uitspraken’ van sommige politici na het arrest in de zaak-Reuzegom ‘ontoelaatbaar en onaanvaardbaar’. Er wordt wel opgeroepen om het ongenoegen en wantrouwen bij de bevolking ernstig te nemen en daarover een parlementair debat te voeren.

Het College onderstreept dat het proces sereen verlopen is, ‘maar dat er na een aantal dagen toch een kentering gekomen is in de perceptie’.

Vooral de uitspraken van CD&V-voorzitter Sammy Mahdi op TikTok leidden bij het College tot verontwaardiging. ‘We kunnen begrip opbrengen voor het feit dat mensen het oneens zijn met een rechterlijke uitspraak. Dit ongenoegen mag er echter nooit toe leiden dat men het recht in eigen handen neemt. Het is voor het College van de hoven en rechtbanken onbegrijpelijk dat sommige politici opruiende taal gebruiken en impliciet een alternatief sanctionerend circuit steunen. Dan begraaft men de rechtszekerheid en de rechtsstaat. Dit is ontoelaatbaar en onaanvaardbaar’, klinkt het in een persbericht. 

Debat

Het College roept politici daarom op om het arrest van het hof van beroep in Antwerpen te respecteren en bij uitbreiding de volledige rechterlijke macht. Verder wordt gevraagd om het ‘signaal van ongenoegen en wantrouwen van de bevolking op te pikken en ernstig te nemen’ en hierover een parlementair debat te voeren. ‘Het is essentieel dat iedereen zijn rol ernstig neemt en nadenkt over welke uitlatingen en welk gedrag gepast zijn en welke niet. Dat betekent: geen complottheorieën voeden, geen maatschappij-ontwrichtende uitspraken doen, met kennis van zaken over de rechterlijke procedures communiceren, er alles aan doen om het vertrouwen van de burger in de instellingen te herstellen door in verbinding te gaan, uitleg en duiding te geven en niet door te polariseren.’

Lees meer over:

Partner Content