'Op basis van de huidige trend verwachten we dat de volgende maanden niet minder dan 30.000 dossiers voor de rechtbank gebracht moeten worden', zegt persmagistrate Kristine De Beule donderdag in De Morgen.

De voorbije maanden kregen ongeveer 110.000 personen minstens één proces-verbaal voor een corona-inbreuk. Zij betaalden die meteen of krijgen een voorstel voor een minnelijke schikking, die ze eventueel mogen weigeren. Het parket beslist vervolgens of het de zaak blauwblauw laat of de overtreder vervolgt. Waarna de persoon zich kan verdedigen bij een politierechter. Volgens het college van procureurs-generaal waren er op 28 mei 31.213 minnelijke schikkingen uitgevaardigd, waarvan er 7.961, ongeveer een op vier dus, werden betaald.

'Het is mogelijk dat de betalingstermijn nog niet verlopen is. Maar op basis van de huidige trend verwachten we dat de volgende maanden niet minder dan 30.000 dossiers voor de rechtbank gebracht moeten worden', zegt De Beule.

Volgens de inschatting van de procureurs-generaal zullen de politierechters één jaar lang 15 procent extra vonnissen moeten uitspreken. Daarvoor zullen ze dus ook extra zittingen moeten organiseren. 'Een gevaar op verjaring is er niet meteen, want de verjaringstermijn is vastgelegd op vijf jaar. Maar dat neemt niet weg dat de zittingen binnen een redelijke termijn moeten plaatsvinden', aldus De Beule.

'Op basis van de huidige trend verwachten we dat de volgende maanden niet minder dan 30.000 dossiers voor de rechtbank gebracht moeten worden', zegt persmagistrate Kristine De Beule donderdag in De Morgen.De voorbije maanden kregen ongeveer 110.000 personen minstens één proces-verbaal voor een corona-inbreuk. Zij betaalden die meteen of krijgen een voorstel voor een minnelijke schikking, die ze eventueel mogen weigeren. Het parket beslist vervolgens of het de zaak blauwblauw laat of de overtreder vervolgt. Waarna de persoon zich kan verdedigen bij een politierechter. Volgens het college van procureurs-generaal waren er op 28 mei 31.213 minnelijke schikkingen uitgevaardigd, waarvan er 7.961, ongeveer een op vier dus, werden betaald. 'Het is mogelijk dat de betalingstermijn nog niet verlopen is. Maar op basis van de huidige trend verwachten we dat de volgende maanden niet minder dan 30.000 dossiers voor de rechtbank gebracht moeten worden', zegt De Beule. Volgens de inschatting van de procureurs-generaal zullen de politierechters één jaar lang 15 procent extra vonnissen moeten uitspreken. Daarvoor zullen ze dus ook extra zittingen moeten organiseren. 'Een gevaar op verjaring is er niet meteen, want de verjaringstermijn is vastgelegd op vijf jaar. Maar dat neemt niet weg dat de zittingen binnen een redelijke termijn moeten plaatsvinden', aldus De Beule.