De beveiliging van het Justitiepaleis in Brussel is een 'prioritair dossier' zegt de woordvoerder van Justitie Koen Peumans, in een reactie op de Franstalige rechters van de Brusselse correctionele rechtbank die het werk neergelegd hebben als teken van protest tegen het uitblijven van veiligheidsmaatregelen. Omdat het Justitiepaleis een beschermd monument is, is er eerst toestemming nodig van alle betrokken partijen alvorens een definitieve aanpassing kan worden gedaan.

De FOD Justitie probeerde in 2012 een lange rij van scans uit aan de ingang van het Justitiepaleis, waardoor alle mensen moesten passeren die het gebouw binnen kwamen. 'Iedereen was tevreden over de werking ervan, maar de Directie Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verzette zich tegen de installatie van de scans op de plaats waar de test werd uitgevoerd', zegt Koen Peumans.

Nu is er toch een oplossing uit de bus gekomen, al is het nog wachten tot alle betrokken partijen tot een akkoord komen. Twee zalen in de buurt van de ingang van het gebouw worden afgebroken om er het scansysteem te installeren. De FOD kon echter nog niet zeggen wanneer het nieuwe systeem operationeel zal zijn.

Vrouw steekt zichzelf neer

Volgens de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, Luc Hennart, gaat de staking om een solidariteitsactie na het incident in de 55ste kamer, maar is het ook een signaal dat de rechters de onveiligheid in het justitiepaleis beu zijn. Opvallend is dat de enige Nederlandstalige kamer, de 51ste, wel zetelt. Maandagochtend stak een 31-jarige vrouw zich op de zitting van de 55ste kamer in de hals, uit protest tegen de zware gevangenisstraf die het Brusselse parket gevorderd had tegen haar echtgenoot.

'Niets veranderd'

Het incident deed onmiddellijk het aanslepende debat over het gebrek aan veiligheidsmaatregelen in het justitiepaleis weer oplaaien. 'Vanochtend, toen de rechters in het paleis aankwamen, stelden ze vast dat er nog niets veranderd was', zegt voorzitter Hennart. 'Ze hebben daarop beslist vandaag niet te zetelen, uit solidariteit met hun collega en uit protest tegen de veiligheidssituatie. Ik steun hun actie volledig. Het probleem is al jaren bekend en sleept al veel te lang aan. Mijn mensen vragen zich af wat er moet gebeuren vooraleer er van hogerhand gereageerd wordt en de nodige maatregelen genomen worden.'

De actie beperkt zich tot de correctionele rechtbank. De zittingen op het hof van beroep gaan wel door. (Belga/TE/SD)

De FOD Justitie probeerde in 2012 een lange rij van scans uit aan de ingang van het Justitiepaleis, waardoor alle mensen moesten passeren die het gebouw binnen kwamen. 'Iedereen was tevreden over de werking ervan, maar de Directie Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verzette zich tegen de installatie van de scans op de plaats waar de test werd uitgevoerd', zegt Koen Peumans. Nu is er toch een oplossing uit de bus gekomen, al is het nog wachten tot alle betrokken partijen tot een akkoord komen. Twee zalen in de buurt van de ingang van het gebouw worden afgebroken om er het scansysteem te installeren. De FOD kon echter nog niet zeggen wanneer het nieuwe systeem operationeel zal zijn.Volgens de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, Luc Hennart, gaat de staking om een solidariteitsactie na het incident in de 55ste kamer, maar is het ook een signaal dat de rechters de onveiligheid in het justitiepaleis beu zijn. Opvallend is dat de enige Nederlandstalige kamer, de 51ste, wel zetelt. Maandagochtend stak een 31-jarige vrouw zich op de zitting van de 55ste kamer in de hals, uit protest tegen de zware gevangenisstraf die het Brusselse parket gevorderd had tegen haar echtgenoot. Het incident deed onmiddellijk het aanslepende debat over het gebrek aan veiligheidsmaatregelen in het justitiepaleis weer oplaaien. 'Vanochtend, toen de rechters in het paleis aankwamen, stelden ze vast dat er nog niets veranderd was', zegt voorzitter Hennart. 'Ze hebben daarop beslist vandaag niet te zetelen, uit solidariteit met hun collega en uit protest tegen de veiligheidssituatie. Ik steun hun actie volledig. Het probleem is al jaren bekend en sleept al veel te lang aan. Mijn mensen vragen zich af wat er moet gebeuren vooraleer er van hogerhand gereageerd wordt en de nodige maatregelen genomen worden.' De actie beperkt zich tot de correctionele rechtbank. De zittingen op het hof van beroep gaan wel door. (Belga/TE/SD)