'Justitie moet de ramen en deuren openzetten en oog hebben voor andere disciplines, zoals sociologie en psychologie', zegt strafpleiter Walter Van Steenbrugge. 'In ons kantoor zitten we om de zes weken samen met twee psychiaters, een psycholoog, een neuroloog, een neurochirurg, een moraalfilosoof en een communicatiewetenschapper. Telkens bespreken we drie van onze cases met hen. Onlangs nog hebben we samen gekeken naar de reconstructie van een van de vreselijkste moorden waar ik ooit mee ben geconfronteerd. Als die neuroloog dan begint te praten over de werking van het brein, blijkt al snel dat wij als advocaten erg weinig afweten van wat er zich in het hoofd van daders en hun slachtoffers afspeelt. En wij niet alleen. Nochtans zou die wetenschap ons dichter bij de waarheid kunnen brengen.

'Justitie moet dus afstappen van haar eigen grote gelijk. Het volstaat niet om het wetboek te lezen en dan een gevangenisstraf of af en toe een werkstraf uit te delen. Want dat is wat er nu nog al te vaak gebeurt. We zouden veel beter op zoek gaan naar de oorzaak van deviant gedrag. Dat zou ook de slachtoffers helpen, want die willen meestal weten waarom hun geliefde, hun zoon of dochter is vermoord. Door een beroep te doen op expertise van buiten justitie zouden we hen een waarachtig en waardevol antwoord kunnen geven. Toch een beter antwoord dan de gerechtspsychiatrie tegenwoordig kan bieden, want de zaak rond Kim De Gelder heeft toch wel aangetoond dat die failliet is.

'Het is dus de volgende generatie die voor verandering zal moeten zorgen. Jonge advocaten moeten de moed vinden om al die andere wetenschappen bij justitie te betrekken. Dat zou al een enorme stap vooruit zijn.' (AP/JG)

De zeven dingen die Walter Van Steenbrugge nooit (meer) wil doen, leest u deze week in de reeks Levenslessen in Knack.

'Justitie moet de ramen en deuren openzetten en oog hebben voor andere disciplines, zoals sociologie en psychologie', zegt strafpleiter Walter Van Steenbrugge. 'In ons kantoor zitten we om de zes weken samen met twee psychiaters, een psycholoog, een neuroloog, een neurochirurg, een moraalfilosoof en een communicatiewetenschapper. Telkens bespreken we drie van onze cases met hen. Onlangs nog hebben we samen gekeken naar de reconstructie van een van de vreselijkste moorden waar ik ooit mee ben geconfronteerd. Als die neuroloog dan begint te praten over de werking van het brein, blijkt al snel dat wij als advocaten erg weinig afweten van wat er zich in het hoofd van daders en hun slachtoffers afspeelt. En wij niet alleen. Nochtans zou die wetenschap ons dichter bij de waarheid kunnen brengen.'Justitie moet dus afstappen van haar eigen grote gelijk. Het volstaat niet om het wetboek te lezen en dan een gevangenisstraf of af en toe een werkstraf uit te delen. Want dat is wat er nu nog al te vaak gebeurt. We zouden veel beter op zoek gaan naar de oorzaak van deviant gedrag. Dat zou ook de slachtoffers helpen, want die willen meestal weten waarom hun geliefde, hun zoon of dochter is vermoord. Door een beroep te doen op expertise van buiten justitie zouden we hen een waarachtig en waardevol antwoord kunnen geven. Toch een beter antwoord dan de gerechtspsychiatrie tegenwoordig kan bieden, want de zaak rond Kim De Gelder heeft toch wel aangetoond dat die failliet is. 'Het is dus de volgende generatie die voor verandering zal moeten zorgen. Jonge advocaten moeten de moed vinden om al die andere wetenschappen bij justitie te betrekken. Dat zou al een enorme stap vooruit zijn.' (AP/JG)De zeven dingen die Walter Van Steenbrugge nooit (meer) wil doen, leest u deze week in de reeks Levenslessen in Knack.