De Vivaldiploeg zet door met de analyse van de werklast van magistraten. De wettelijke kaders worden vervangen op basis van een objectieve en dynamische verdeling van de middelen over de rechtbanken en parketten. Daarvoor wordt een wettelijk model uitgewerkt. De magistraten krijgen ook een "modern en evenwichtig" statuut. Bedoeling is ook de informatisering van Justitie voort te zetten. De werking van Justitie moet ook efficiënter, toegankelijker en begrijpelijker. Informatisering, efficiëntere procedures en alternatieve geschillenoplossing moeten de gerechtelijke achterstand wegwerken. De regering gaat ook voort met de hervorming van het strafrecht, het strafprocesrecht en het strafuitvoeringsrecht. Ze heeft ook de ambitie de strafprocedures te verkorten en alle straffen uit te voeren. Recidivisten worden harder aangepakt, maar krijgen ook begeleiding "naar een andere levenswandel". De prioriteit bij de uitvoering van de masterplannen gaat naar de bouw van nieuwe forensische psychiatrische centra voor geïnterneerden in Aalst, Paifve en Waver. Er komt een grondige hervorming van de penitentiaire gezondheidszorg. Ook is het de bedoeling dat gedetineerden zonder de Belgische nationaliteit die een straf kregen van meer dan vijf jaar, die straf in hun land van herkomst te laten uitzitten. Daarbij wordt voortgewerkt aan bilaterale akkoorden met die landen. Voor gedetineerden zonder Belgische nationaliteit die geen recht (meer) hebben op verblijf, worden de inspanningen voortgezet om ze op het einde van hun straf te repatriëren. Bij een veroordeling tot een celstraf wordt de Dienst Vreemdelingenzaken steeds verwittigd zodat die het administratief statuut van de veroordeelde kan bekijken. De regering mikt op minstens 1.600 aanwervingen van agenten per jaar. Er komt een hervorming van de federale politiedotaties en preventiemiddelen tot een objectief en transparant financieringsmodel, dat bovendien een optimale grootte van een politiezone stimuleert. Er komt nultolerantie voor geweld tegen politie en hulpdiensten. De dader moet zo snel mogelijk voor de strafrechter verschijnen. Bij ernstig fysiek geweld mag het dossier niet worden afgehandeld via een zogeheten opportuniteitssepot. Aan de andere kant komen er maatregelen om inbreuken tegen de objectiviteit en integriteit van de politie te voorkomen en voorziet het regeerakkoord in zero tolerance voor het misbruiken van het geweldmonopolie tegen burgers. De aanwezigheid van militairen op straat wordt onmiddellijk progressief afgebouwd. De lokale besturen krijgen ook meer mogelijkheden van bestuurlijke handhaving. Een uitbreiding van de bevoegdheid van het lokaal plaatsverbod moet de verstoring van de openbare orde of overlast voorkomen. Straatcriminaliteit, winkeldiefstallen en rellen zullen een snelle afhandeling krijgen om recidive te voorkomen. Daarvoor zal ook het snelrecht worden versterkt. De wet op de verruimde minnelijke schikking - de zogenaamde afkoopwet - wordt geëvalueerd en eventueel bijgestuurd. De regering veralgemeent de drugsbehandelingskamers bij de rechtbank van eerste aanleg. De vijf grote gerechtelijke directies van de federale politie zullen gespecialiseerde drugsonderzoeksteams uitbouwen en versterken. En nog in het luik Justitie staat dat de regering de Boeddhistische Unie van België in samenwerking met de deelstaten zal erkennen als een vereniging die morele bijstand biedt als niet-confessionele levensbeschouwing. (Belga)

De Vivaldiploeg zet door met de analyse van de werklast van magistraten. De wettelijke kaders worden vervangen op basis van een objectieve en dynamische verdeling van de middelen over de rechtbanken en parketten. Daarvoor wordt een wettelijk model uitgewerkt. De magistraten krijgen ook een "modern en evenwichtig" statuut. Bedoeling is ook de informatisering van Justitie voort te zetten. De werking van Justitie moet ook efficiënter, toegankelijker en begrijpelijker. Informatisering, efficiëntere procedures en alternatieve geschillenoplossing moeten de gerechtelijke achterstand wegwerken. De regering gaat ook voort met de hervorming van het strafrecht, het strafprocesrecht en het strafuitvoeringsrecht. Ze heeft ook de ambitie de strafprocedures te verkorten en alle straffen uit te voeren. Recidivisten worden harder aangepakt, maar krijgen ook begeleiding "naar een andere levenswandel". De prioriteit bij de uitvoering van de masterplannen gaat naar de bouw van nieuwe forensische psychiatrische centra voor geïnterneerden in Aalst, Paifve en Waver. Er komt een grondige hervorming van de penitentiaire gezondheidszorg. Ook is het de bedoeling dat gedetineerden zonder de Belgische nationaliteit die een straf kregen van meer dan vijf jaar, die straf in hun land van herkomst te laten uitzitten. Daarbij wordt voortgewerkt aan bilaterale akkoorden met die landen. Voor gedetineerden zonder Belgische nationaliteit die geen recht (meer) hebben op verblijf, worden de inspanningen voortgezet om ze op het einde van hun straf te repatriëren. Bij een veroordeling tot een celstraf wordt de Dienst Vreemdelingenzaken steeds verwittigd zodat die het administratief statuut van de veroordeelde kan bekijken. De regering mikt op minstens 1.600 aanwervingen van agenten per jaar. Er komt een hervorming van de federale politiedotaties en preventiemiddelen tot een objectief en transparant financieringsmodel, dat bovendien een optimale grootte van een politiezone stimuleert. Er komt nultolerantie voor geweld tegen politie en hulpdiensten. De dader moet zo snel mogelijk voor de strafrechter verschijnen. Bij ernstig fysiek geweld mag het dossier niet worden afgehandeld via een zogeheten opportuniteitssepot. Aan de andere kant komen er maatregelen om inbreuken tegen de objectiviteit en integriteit van de politie te voorkomen en voorziet het regeerakkoord in zero tolerance voor het misbruiken van het geweldmonopolie tegen burgers. De aanwezigheid van militairen op straat wordt onmiddellijk progressief afgebouwd. De lokale besturen krijgen ook meer mogelijkheden van bestuurlijke handhaving. Een uitbreiding van de bevoegdheid van het lokaal plaatsverbod moet de verstoring van de openbare orde of overlast voorkomen. Straatcriminaliteit, winkeldiefstallen en rellen zullen een snelle afhandeling krijgen om recidive te voorkomen. Daarvoor zal ook het snelrecht worden versterkt. De wet op de verruimde minnelijke schikking - de zogenaamde afkoopwet - wordt geëvalueerd en eventueel bijgestuurd. De regering veralgemeent de drugsbehandelingskamers bij de rechtbank van eerste aanleg. De vijf grote gerechtelijke directies van de federale politie zullen gespecialiseerde drugsonderzoeksteams uitbouwen en versterken. En nog in het luik Justitie staat dat de regering de Boeddhistische Unie van België in samenwerking met de deelstaten zal erkennen als een vereniging die morele bijstand biedt als niet-confessionele levensbeschouwing. (Belga)