De juryleden zullen zich daarna samen met het hof terugtrekken in de beraadslagkamer om de motivering van hun beslissing op te stellen. Dat kan nog een tijdje duren. Zodra het beraad over de motivering afgelopen is, en het hof en de jury opnieuw in de assisenzaal zijn, zal de voorzitter de beschuldigde weer de zaal in laten leiden. Vervolgens leest de voorzitter het arrest voor. Als Kim De Gelder schuldig wordt bevonden, vordert het openbaar ministerie daarna een straf. Dan krijgt de verdediging, maar ook de beschuldigde zelf, het woord. Tot slot beraadt de jury zich dan over de strafmaat. (KAV)

De juryleden zullen zich daarna samen met het hof terugtrekken in de beraadslagkamer om de motivering van hun beslissing op te stellen. Dat kan nog een tijdje duren. Zodra het beraad over de motivering afgelopen is, en het hof en de jury opnieuw in de assisenzaal zijn, zal de voorzitter de beschuldigde weer de zaal in laten leiden. Vervolgens leest de voorzitter het arrest voor. Als Kim De Gelder schuldig wordt bevonden, vordert het openbaar ministerie daarna een straf. Dan krijgt de verdediging, maar ook de beschuldigde zelf, het woord. Tot slot beraadt de jury zich dan over de strafmaat. (KAV)