Eens de jury straks haar antwoorden geformuleerd heeft, keert ze terug naar de assisenzaal. Haar verklaring wordt daar ondertekend door het hoofd van de jury, de voorzitter en de griffier. Nadien trekken het hof en de gezworenen zich weer terug in de beraadslagingskamer om een motivering op te stellen. Eenmaal dat gebeurd is, en ze terug zijn gekeerd naar de assisenzaal, roept de voorzitter de beschuldigde opnieuw in de zaal en leest hij het arrest voor. Als de beschuldigde schuldig wordt verklaard, mag het openbaar ministerie nadien een straf vorderen. Vervolgens krijgen de advocaat van de beschuldigde en de beschuldigde zelf opnieuw het woord. Ten slotte beraadt de jury zich over de strafmaat. (JDH)

Eens de jury straks haar antwoorden geformuleerd heeft, keert ze terug naar de assisenzaal. Haar verklaring wordt daar ondertekend door het hoofd van de jury, de voorzitter en de griffier. Nadien trekken het hof en de gezworenen zich weer terug in de beraadslagingskamer om een motivering op te stellen. Eenmaal dat gebeurd is, en ze terug zijn gekeerd naar de assisenzaal, roept de voorzitter de beschuldigde opnieuw in de zaal en leest hij het arrest voor. Als de beschuldigde schuldig wordt verklaard, mag het openbaar ministerie nadien een straf vorderen. Vervolgens krijgen de advocaat van de beschuldigde en de beschuldigde zelf opnieuw het woord. Ten slotte beraadt de jury zich over de strafmaat. (JDH)