Volgens de juridische dienst is de uitwisseling van informatie essentieel voor de detectie van radicalisering. Heel wat beroepen zijn onderworpen aan een beroeps- of ambtsgeheim. Dat moet een vertrouwensrelatie mogelijk maken tussen bijvoorbeeld een geneesheer of advocaat en zijn patiënt of cliënt. De geheimhoudingsplicht kan evenwel een stok in de wielen zijn bij de uitwisseling van informatie. De nota van de Senaat suggereert dat een genuanceerd, maar complex geheel van werkafspraken kan worden gemaakt over de informatie-uitwisseling. Daarbij ziet de juridische dienst mogelijkheden in de aanstelling van bijvoorbeeld contactpersonen of door het "gedeelde beroepsgeheim" aan te wenden. Een aanpassing van de wet op het beroepsgeheim mag dan wel een duidelijk en uniform kader schetsen voor alle beroepsgroepen. Het advies meent evenwel dat deze piste moeilijk in overeenstemming te brengen is met de fundamentele rechten en vrijheden en bovendien de essentie van het beroepsgeheim dreigt uit te hollen. In de bijzondere commissie Radicalisering oordeelden de senatoren vrijdag dat het om een complex probleem gaat. Afhankelijk van de beroepsgroep kan de notie van het beroepsgeheim immers een brede invulling hebben. Ook werd ervoor gewaarschuwd dat de noodzaak om een vertrouwensrelatie op te bouwen, niet mag worden beschouwd als een last. (Belga)

Volgens de juridische dienst is de uitwisseling van informatie essentieel voor de detectie van radicalisering. Heel wat beroepen zijn onderworpen aan een beroeps- of ambtsgeheim. Dat moet een vertrouwensrelatie mogelijk maken tussen bijvoorbeeld een geneesheer of advocaat en zijn patiënt of cliënt. De geheimhoudingsplicht kan evenwel een stok in de wielen zijn bij de uitwisseling van informatie. De nota van de Senaat suggereert dat een genuanceerd, maar complex geheel van werkafspraken kan worden gemaakt over de informatie-uitwisseling. Daarbij ziet de juridische dienst mogelijkheden in de aanstelling van bijvoorbeeld contactpersonen of door het "gedeelde beroepsgeheim" aan te wenden. Een aanpassing van de wet op het beroepsgeheim mag dan wel een duidelijk en uniform kader schetsen voor alle beroepsgroepen. Het advies meent evenwel dat deze piste moeilijk in overeenstemming te brengen is met de fundamentele rechten en vrijheden en bovendien de essentie van het beroepsgeheim dreigt uit te hollen. In de bijzondere commissie Radicalisering oordeelden de senatoren vrijdag dat het om een complex probleem gaat. Afhankelijk van de beroepsgroep kan de notie van het beroepsgeheim immers een brede invulling hebben. Ook werd ervoor gewaarschuwd dat de noodzaak om een vertrouwensrelatie op te bouwen, niet mag worden beschouwd als een last. (Belga)