In zijn advies stelt Cox dat de juridisch bindende garanties het risico verminderen dat de Britten voor onbepaalde tijd opgesloten zouden blijven in een douane-unie met de Europese Unie. De Europese toezeggingen maken het volgens hem "zeer onwaarschijnlijk" dat beide partijen het niet eens raken over een bevredigend alternatief voor de Ierse backstop. "Maar", zo voegt Cox eraan toe, "dat is een politieke beoordeling". "Het juridische risico blijft onveranderd" in die zin dat het Verenigd Koninkrijk nog steeds niet over een internationaal juridisch middel beschikt om de backstop eenzijdig op te zeggen indien beide partijen het ondanks hun goede intenties niet eens zouden raken over een alternatief. De bijkomende toezeggingen zijn het resultaat van ultiem topoverleg tussen de Britse premier Theresa May en Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, maandagavond in Straatsburg. Naar het advies van de Attorney General over die toezeggingen wordt in Londen met argusogen uitgekeken. Het zou immers van doorslaggevend belang kunnen zijn voor het stemgedrag van de Britse parlementsleden. Zij stemmen vanavond opnieuw over het echtscheidingsakkoord met de Europese Unie. Midden januari verwierp het parlement het akkoord uit onvrede met de backstop, de vangnetoplossing die moet verzekeren dat de brexit nooit zal leiden tot de herinvoering van grenscontroles tussen Noord-Ierland en EU-lidstaat Ierland. Het opdoeken van de open grens zou volgens waarnemers het vredesproces in Noord-Ierland kunnen ondermijnen. De backstop bepaalt dat de Britten in een douane-unie blijven met de Europese Unie tot er een betere oplossing is gevonden. (Belga)

In zijn advies stelt Cox dat de juridisch bindende garanties het risico verminderen dat de Britten voor onbepaalde tijd opgesloten zouden blijven in een douane-unie met de Europese Unie. De Europese toezeggingen maken het volgens hem "zeer onwaarschijnlijk" dat beide partijen het niet eens raken over een bevredigend alternatief voor de Ierse backstop. "Maar", zo voegt Cox eraan toe, "dat is een politieke beoordeling". "Het juridische risico blijft onveranderd" in die zin dat het Verenigd Koninkrijk nog steeds niet over een internationaal juridisch middel beschikt om de backstop eenzijdig op te zeggen indien beide partijen het ondanks hun goede intenties niet eens zouden raken over een alternatief. De bijkomende toezeggingen zijn het resultaat van ultiem topoverleg tussen de Britse premier Theresa May en Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, maandagavond in Straatsburg. Naar het advies van de Attorney General over die toezeggingen wordt in Londen met argusogen uitgekeken. Het zou immers van doorslaggevend belang kunnen zijn voor het stemgedrag van de Britse parlementsleden. Zij stemmen vanavond opnieuw over het echtscheidingsakkoord met de Europese Unie. Midden januari verwierp het parlement het akkoord uit onvrede met de backstop, de vangnetoplossing die moet verzekeren dat de brexit nooit zal leiden tot de herinvoering van grenscontroles tussen Noord-Ierland en EU-lidstaat Ierland. Het opdoeken van de open grens zou volgens waarnemers het vredesproces in Noord-Ierland kunnen ondermijnen. De backstop bepaalt dat de Britten in een douane-unie blijven met de Europese Unie tot er een betere oplossing is gevonden. (Belga)