Juncker stelde vorige week voor dat de Europese Unie in de periode van 2021 tot en met 2027, rekening houdend met de inflatie, maximaal 1.279 miljard euro zou mogen uitgeven. Dat is 1,11 procent van het Europese bruto nationaal inkomen. Achter dat bedrag gaan wel een aantal hervormingen schuil, waaronder besparingen met ongeveer 5 procent in het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het cohesiebeleid. In Wallonië is men ongerust over die besparingen. Via de provincies Luik, Henegouwen, Namen en Luxemburg geniet Wallonië momenteel van het statuut van overgangsregio (bbp per inwoner tussen 75 en 90 procent van het EU-gemiddelde) in het cohesiebeleid. Dat levert de regio in de huidige meerjarenbegroting van 2014 tot 2020 1,3 miljard euro aan steunfondsen op. De komende weken zal de Commissie meer duidelijkheid verschaffen over de hervormingen die bij de nieuwe enveloppen horen. "Wanneer jullie onze uitvoerende teksten zullen lezen, met name voor het landbouwbeleid, dan zullen jullie zien dat het gaat om een herprofilering, niet om een bloedbad. Jullie zullen ook zien dat bepaalde overbodige en schandalige uitgaven niet meer zullen bestaan", zo legde Juncker uit. Zo verzekerde hij onder meer dat de besparingen niet van toepassing zullen zijn op de kleine landbouwbedrijven. (Belga)

Juncker stelde vorige week voor dat de Europese Unie in de periode van 2021 tot en met 2027, rekening houdend met de inflatie, maximaal 1.279 miljard euro zou mogen uitgeven. Dat is 1,11 procent van het Europese bruto nationaal inkomen. Achter dat bedrag gaan wel een aantal hervormingen schuil, waaronder besparingen met ongeveer 5 procent in het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het cohesiebeleid. In Wallonië is men ongerust over die besparingen. Via de provincies Luik, Henegouwen, Namen en Luxemburg geniet Wallonië momenteel van het statuut van overgangsregio (bbp per inwoner tussen 75 en 90 procent van het EU-gemiddelde) in het cohesiebeleid. Dat levert de regio in de huidige meerjarenbegroting van 2014 tot 2020 1,3 miljard euro aan steunfondsen op. De komende weken zal de Commissie meer duidelijkheid verschaffen over de hervormingen die bij de nieuwe enveloppen horen. "Wanneer jullie onze uitvoerende teksten zullen lezen, met name voor het landbouwbeleid, dan zullen jullie zien dat het gaat om een herprofilering, niet om een bloedbad. Jullie zullen ook zien dat bepaalde overbodige en schandalige uitgaven niet meer zullen bestaan", zo legde Juncker uit. Zo verzekerde hij onder meer dat de besparingen niet van toepassing zullen zijn op de kleine landbouwbedrijven. (Belga)