Voor een juiste financiering van Brussel is een bedrag nodig van 720 miljoen. Dat staat in een studie van de Facultés Universitaires Saint-Louis die besteld werd door Brussels minister van Financiën en Begroting Jean-Luc Vanraes (Open VLD).

Opzet van de studie was te bepalen welke correcties aan de huidige financiering moeten worden aangebracht om een 'juist geheel' te creëren. De onderzoekers komen tot de bevinding dat Brussel 719.987.205 euro aan bijkomende middelen nodig heeft.

Bij de minderontvangsten weegt vooral de afwezigheid door van elke vorm van solidariteit van het Brusselse hinterland. Het gaat om een bedrag van meer dan 430 miljoen.

In Vlaanderen en Wallonië worden de facto transfers georganiseerd van niet-stedelijke naar stedelijke gemeenten ter compensatie van de aangeleverde goederen en diensten en de kosten die zijn verbonden aan het stedelijk karakter. Maar in Brussel is dat niet het geval. Alle gemeenten van het gewest zijn immers stedelijke gemeenten.

De studie wordt nog voorgelegd aan vier academici om de 'hoogst mogelijke mate van objectiviteit' te bereiken. Het gaat om Carl Devos (Universiteit Gent), Herman Matthijs (VUB), Phillippe Van Parys (UCL) en Tom Van Puyenbroeck (HUB).

Ook Vanraes zelf legt zijn conclusies op tafel. Daarna kan het hele cijferwerk volgens hem een hulpmiddel zijn voor degenen die de beslissingen nemen.

Voor een juiste financiering van Brussel is een bedrag nodig van 720 miljoen. Dat staat in een studie van de Facultés Universitaires Saint-Louis die besteld werd door Brussels minister van Financiën en Begroting Jean-Luc Vanraes (Open VLD). Opzet van de studie was te bepalen welke correcties aan de huidige financiering moeten worden aangebracht om een 'juist geheel' te creëren. De onderzoekers komen tot de bevinding dat Brussel 719.987.205 euro aan bijkomende middelen nodig heeft.Bij de minderontvangsten weegt vooral de afwezigheid door van elke vorm van solidariteit van het Brusselse hinterland. Het gaat om een bedrag van meer dan 430 miljoen. In Vlaanderen en Wallonië worden de facto transfers georganiseerd van niet-stedelijke naar stedelijke gemeenten ter compensatie van de aangeleverde goederen en diensten en de kosten die zijn verbonden aan het stedelijk karakter. Maar in Brussel is dat niet het geval. Alle gemeenten van het gewest zijn immers stedelijke gemeenten. De studie wordt nog voorgelegd aan vier academici om de 'hoogst mogelijke mate van objectiviteit' te bereiken. Het gaat om Carl Devos (Universiteit Gent), Herman Matthijs (VUB), Phillippe Van Parys (UCL) en Tom Van Puyenbroeck (HUB).Ook Vanraes zelf legt zijn conclusies op tafel. Daarna kan het hele cijferwerk volgens hem een hulpmiddel zijn voor degenen die de beslissingen nemen.