"Mijn cliënten hebben beslist om het arrest niet aan te vechten. Juf Magalie heeft publiekelijk gezegd dat zij denkt dat de kinderen misbruikt zijn - alleen niet door haar - en ook het hof stelt in het arrest dat er seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de kinderen werd vastgesteld. Die erkenning dat er wel degelijk iets aan de hand was, is voor mijn cliënten heel belangrijk", zegt advocaat Abderrahim Lahlali. "Maar misschien nog wel de belangrijkste reden waarom ze geen cassatieberoep aantekenen, is het feit dat het hof geoordeeld heeft dat er geen sprake is van rechtsmisbruik. De ouders hebben correct en zorgvuldig gehandeld door het indienen van hun klacht. Er kan hen niets kwalijk worden genomen en daarom werd de vraag tot schadevergoeding van juf Magalie ook afgewezen. Als ze nog toekomstige procedures tegen mijn cliënten wil aanspannen, heeft ze geen poot meer om op te staan", zegt Lahlali. Hij treedt voor twee ouderparen op, maar ook de twee anderen hebben om dezelfde redenen beslist om het arrest niet aan te vechten bij het Hof van Cassatie. (Belga)

"Mijn cliënten hebben beslist om het arrest niet aan te vechten. Juf Magalie heeft publiekelijk gezegd dat zij denkt dat de kinderen misbruikt zijn - alleen niet door haar - en ook het hof stelt in het arrest dat er seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de kinderen werd vastgesteld. Die erkenning dat er wel degelijk iets aan de hand was, is voor mijn cliënten heel belangrijk", zegt advocaat Abderrahim Lahlali. "Maar misschien nog wel de belangrijkste reden waarom ze geen cassatieberoep aantekenen, is het feit dat het hof geoordeeld heeft dat er geen sprake is van rechtsmisbruik. De ouders hebben correct en zorgvuldig gehandeld door het indienen van hun klacht. Er kan hen niets kwalijk worden genomen en daarom werd de vraag tot schadevergoeding van juf Magalie ook afgewezen. Als ze nog toekomstige procedures tegen mijn cliënten wil aanspannen, heeft ze geen poot meer om op te staan", zegt Lahlali. Hij treedt voor twee ouderparen op, maar ook de twee anderen hebben om dezelfde redenen beslist om het arrest niet aan te vechten bij het Hof van Cassatie. (Belga)