Lees ook: Vlaamse fractieleiders klaar voor nieuwe jaar: 'Wat hebben we tot nu toe gezien van Bourgeois I?'
...

'Eén ding staat als een paal boven water: de Vlaming staat er in 2015 minder goed voor dan in 2014. Het onderwijs is duurder geworden, mobiliteit is duurder geworden en de facturen voor energie en water zijn duurder geworden. Tegenover deze forse snoei staat zelfs nog geen begin van bloei, zoals de regering hoogdravend aankondigde. Integendeel, de Vlaming betaalt meer voor minder dienstverlening. Er rijden minder bussen en er wordt niet geïnvesteerd in de energievoorziening van de toekomst. Ondertussen bereiken ons elke dag berichten uit het middenveld dat het water vele organisaties aan de lippen staat. Rusthuizen staan door de Vlaamse besparingen voor de keuze: de prijzen optrekken tot ver boven het pensioen, of de deuren sluiten.''Het is ook treffend hoe de Vlaamse regering haar rekening laat leegplunderen door een federale N-VA-minister. Dat dwingt de regering tot nieuwe besparingen, waarvan onderwijs en zorg opnieuw de grootste slachtoffers zijn. Besparingen, het is ook het enige waarover deze regering het eens raakt. Over de nieuwe bevoegdheden zoals de kinderbijslag of de huurwetgeving -waarvoor men de nationale politiek jarenlang gegijzeld heeft- heeft men nog geen begin van beleid ontwikkeld.''Een cruciale vraag is hoe de Vlaamse regering ervoor zal zorgen dat oorlogsvluchtelingen een kans krijgen om de draad van het gewone leven weer op te pikken, via een job, via de school, via goeie huisvesting. Tot nog toe is er bitter weinig actie. Als oppositiefractie is het onze taak het regeringswerk kritisch tegen het licht te houden, maar we zullen er een erezaak van maken om systematisch ook met eigen, constructieve voorstellen te komen. Zoals ik bijvoorbeeld met Yasmine Kherbache gedaan heb met ons voorstel rond spitsmijden, waarbij we mensen die wegblijven uit de file willen belonen. Daarnaast zal mijn fractie volop meewerken aan de vernieuwingsoperatie van sp.a. We gaan de komende maanden de boer op in Vlaanderen om rond een aantal thema's zoveel mogelijk inspraak te organiseren. Concreet zal dat voor onze Vlaamse fractie onder meer resulteren in gerichte acties rond jongerenwelzijn, mobiliteit en jobs voor jongeren."'De septemberverklaring. De Vlaamse regering heeft net een visie voor 2050 voorgesteld. Dat is heel goed, maar ik ben benieuwd of dat ook iets concreets en hoopgevends oplevert op de korte termijn. Wat zit erin voor Vlaming anno 2016, dat is de vraag.' 'Ik heb het voorbije jaar enkele nieuwkomers snel zien groeien in hun parlementaire werk en verwacht dat ze dit jaar tot volle ontbolstering zullen komen. Rob Beenders en Katia Segers bijvoorbeeld zullen volop doorgaan op dat elan. En dan heb je Jan Bertels nog, die de begroting door en door kent en het minister Turtelboom lastig zal maken. Maar ik kan u alleen maar aanraden om de hele fractie in de gaten te houden.' 'Ik weet niet of mijnheer Peumans met 'vuur' bedoelt dat er meer emotie moet zijn (lacht). Maar vuur zal er zijn, dat beloof ik u als leider van de grootste oppositiefractie. Ik hoop alleen dat de regering niet over elk punt blijft ruzie maken, want dan wordt het moeilijk om te discussiëren over de standpunten van de meerderheid.'(JH)