De ouders van 1.269 chassidische kinderen hebben Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) gedagvaard in kort geding. Ze willen dat de Antwerpse rechtbank het nieuwe decreet op het huisonderwijs schorst. Ze eisen een dwangsom van 6,345 miljoen euro per dag vertraging, zo melden De Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg.

Eindtermen

De 1.269 kinderen lopen school in een van de acht joodse privéscholen. Ze krijgen daar les op basis van het joods-chassidische geloof en hebben hun eigen eindtermen. Ze worden dus niet door Vlaanderen gesubsidieerd.

Leerplicht

Op 23 augustus kregen de ouders een brief over de nieuwe regels voor het huisonderwijs. Ze moesten uiterlijk tegen de derde schooldag op 4 september een verklaring invullen om aan te tonen dat hun kind voldoet aan de leerplicht. Ze moeten volgens het decreet hun kinderen bovendien laten deelnemen aan de examens van de Vlaamse Gemeenschap als ze 11 en 15 jaar worden.

Rechtsmisbruik

De ouders willen dat het decreet wordt geschorst, omdat ze slechts drie dagen de tijd kregen om zich in orde te stellen. Ze vinden het nieuwe decreet ook een vorm van "rechtsmisbruik omdat er een onevenwicht is tussen het recht van de Vlaamse overheid om toe te zien op de kwaliteit van het huisonderwijs en het recht van de ouders op vrije organisatie van hun onderwijs in overeenstemming met hun godsdienst". (Belga/EE)

De ouders van 1.269 chassidische kinderen hebben Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) gedagvaard in kort geding. Ze willen dat de Antwerpse rechtbank het nieuwe decreet op het huisonderwijs schorst. Ze eisen een dwangsom van 6,345 miljoen euro per dag vertraging, zo melden De Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg.Eindtermen De 1.269 kinderen lopen school in een van de acht joodse privéscholen. Ze krijgen daar les op basis van het joods-chassidische geloof en hebben hun eigen eindtermen. Ze worden dus niet door Vlaanderen gesubsidieerd.Leerplicht Op 23 augustus kregen de ouders een brief over de nieuwe regels voor het huisonderwijs. Ze moesten uiterlijk tegen de derde schooldag op 4 september een verklaring invullen om aan te tonen dat hun kind voldoet aan de leerplicht. Ze moeten volgens het decreet hun kinderen bovendien laten deelnemen aan de examens van de Vlaamse Gemeenschap als ze 11 en 15 jaar worden. RechtsmisbruikDe ouders willen dat het decreet wordt geschorst, omdat ze slechts drie dagen de tijd kregen om zich in orde te stellen. Ze vinden het nieuwe decreet ook een vorm van "rechtsmisbruik omdat er een onevenwicht is tussen het recht van de Vlaamse overheid om toe te zien op de kwaliteit van het huisonderwijs en het recht van de ouders op vrije organisatie van hun onderwijs in overeenstemming met hun godsdienst". (Belga/EE)