De afgelopen jaren is de spanning tussen jongeren en politie toegenomen, weet minister Verlinden. Ze verwijst daarbij naar incidenten die plaatsvonden bij protesten en identiteitscontroles. 'Dat heeft in sommige gevallen geleid tot aangrijpende ervaringen en onbegrip ten aanzien van het optreden van de politie, mogelijk soms ook onterecht. Politiemensen kregen op hun beurt het gevoel dat jongeren hen niet respecteerden'.

Om uit die 'vicieuze cirkel van wederzijds onbegrip 'te geraken, zag de werkgroep kind- en jongerentoets het levenslicht. Die werkgroep, met vertegenwoordigers uit een brede waaier aan instanties, heeft een duidelijke opdracht: de vertrouwensband tussen jongeren en politie verbeteren door aangepaste procedures op te stellen die de politie kan hanteren bij interventies waar kinderen en jongeren bij betrokken zijn.

Een eerste vergadering vond vorige week plaats. Uiteindelijk is het de bedoeling om concrete voorstellen uit te werken om de interactie tussen kinderen, jongeren en politie te verbeteren. Dat werk zal dan uitmonden in een kinder- en jongerentoets, die moet uitgroeien tot een belangrijk instrument in het interventiebeleid. Als politiemensen tijdens interventies waar kinderen of jongeren aanwezig zijn op gepaste wijze met hen omgaan, zal dit het beeld dat jongeren van de politie hebben ten goede komen, redeneert minister Verlinden.

In de vernieuwde politieopleiding wordt nu ook meer tijd besteed om de interactie tussen politie, kinderen en jongeren op punt te zetten. Tot slot wordt de infrastructuur van de politie onder de loep genomen. Die is vandaag immers niet altijd geschikt voor het onthaal van kinderen of jongeren.

De afgelopen jaren is de spanning tussen jongeren en politie toegenomen, weet minister Verlinden. Ze verwijst daarbij naar incidenten die plaatsvonden bij protesten en identiteitscontroles. 'Dat heeft in sommige gevallen geleid tot aangrijpende ervaringen en onbegrip ten aanzien van het optreden van de politie, mogelijk soms ook onterecht. Politiemensen kregen op hun beurt het gevoel dat jongeren hen niet respecteerden'. Om uit die 'vicieuze cirkel van wederzijds onbegrip 'te geraken, zag de werkgroep kind- en jongerentoets het levenslicht. Die werkgroep, met vertegenwoordigers uit een brede waaier aan instanties, heeft een duidelijke opdracht: de vertrouwensband tussen jongeren en politie verbeteren door aangepaste procedures op te stellen die de politie kan hanteren bij interventies waar kinderen en jongeren bij betrokken zijn.Een eerste vergadering vond vorige week plaats. Uiteindelijk is het de bedoeling om concrete voorstellen uit te werken om de interactie tussen kinderen, jongeren en politie te verbeteren. Dat werk zal dan uitmonden in een kinder- en jongerentoets, die moet uitgroeien tot een belangrijk instrument in het interventiebeleid. Als politiemensen tijdens interventies waar kinderen of jongeren aanwezig zijn op gepaste wijze met hen omgaan, zal dit het beeld dat jongeren van de politie hebben ten goede komen, redeneert minister Verlinden. In de vernieuwde politieopleiding wordt nu ook meer tijd besteed om de interactie tussen politie, kinderen en jongeren op punt te zetten. Tot slot wordt de infrastructuur van de politie onder de loep genomen. Die is vandaag immers niet altijd geschikt voor het onthaal van kinderen of jongeren.