Dat blijkt uit de laatste leerlingenbevraging van de Vereniging voor Alcohol­ en andere Drugproblemen (VAD), staat te lezen in De Standaard en Het Nieuwsblad.

Het ambitieuze al­coholplan dat vlak na de zomer voorlag, ondertussen sterk was afgezwakt, en uiteindelijk ook in die afgezwakte vorm niet werd goed­ gekeurd, had onder meer als doel om het alcoholgebruik bij jongeren te verminderen. Want hoe vroeger men begint te drinken, hoe groter de kans op hersenschade en op verslaving als men vol­wassen is.

Ook goed nieuws

Dat het alcoholgebruik bij jonge­ren nog altijd te hoog is, blijkt ook uit de laatste leerlingenbevraging van de VAD bij 40.000 leerlingen in 68 scholen.

Net iets minder dan de helft van de 1.2­14 jarigen dronk al alcohol. Dat stijgt bij de 15-16­-jarigen tot 83 procent. In totaal drinkt 3,4 procent van die jongsten weke­lijks, bij de 15­- en 16-jarigen gaat het al om meer dan een op de vijf en bij de 17­- en 18-jarigen om 38,7 pro­cent.

Er is zeker ook goed nieuws te melden. De cijfers wijzen er op dat meer jongeren hun eerste glas al­cohol op 14 jaar drinken, vijf jaar geleden was dat op 13 jaar.

Seks en spijt

Een derde van de vijftienjarigen dronk het afge­lopen jaar sterkedrank, 3,5 pro­cent drinkt het zelfs elke week. En die cijfers dalen niet.

Eén op de drie 15­- en 16­-jarigen was het afgelopen jaar dronken, een op de vier deed al aan bingedrin­king en 5,4 procent doet dat zelfs maandelijks.

Een groot deel van de jongeren had al eens een slechte ervaring na het drinken van alcohol. Vaak ging het om misselijkheid. Regelmatig leidde het tot ruzie, een gevecht of be­schadiging van een eigendom. 7,8 procent had seks waar ze ach­teraf spijt van hadden. (Belga/TV)

Dat blijkt uit de laatste leerlingenbevraging van de Vereniging voor Alcohol­ en andere Drugproblemen (VAD), staat te lezen in De Standaard en Het Nieuwsblad.Het ambitieuze al­coholplan dat vlak na de zomer voorlag, ondertussen sterk was afgezwakt, en uiteindelijk ook in die afgezwakte vorm niet werd goed­ gekeurd, had onder meer als doel om het alcoholgebruik bij jongeren te verminderen. Want hoe vroeger men begint te drinken, hoe groter de kans op hersenschade en op verslaving als men vol­wassen is. Dat het alcoholgebruik bij jonge­ren nog altijd te hoog is, blijkt ook uit de laatste leerlingenbevraging van de VAD bij 40.000 leerlingen in 68 scholen. Net iets minder dan de helft van de 1.2­14 jarigen dronk al alcohol. Dat stijgt bij de 15-16­-jarigen tot 83 procent. In totaal drinkt 3,4 procent van die jongsten weke­lijks, bij de 15­- en 16-jarigen gaat het al om meer dan een op de vijf en bij de 17­- en 18-jarigen om 38,7 pro­cent. Er is zeker ook goed nieuws te melden. De cijfers wijzen er op dat meer jongeren hun eerste glas al­cohol op 14 jaar drinken, vijf jaar geleden was dat op 13 jaar. Een derde van de vijftienjarigen dronk het afge­lopen jaar sterkedrank, 3,5 pro­cent drinkt het zelfs elke week. En die cijfers dalen niet. Eén op de drie 15­- en 16­-jarigen was het afgelopen jaar dronken, een op de vier deed al aan bingedrin­king en 5,4 procent doet dat zelfs maandelijks.Een groot deel van de jongeren had al eens een slechte ervaring na het drinken van alcohol. Vaak ging het om misselijkheid. Regelmatig leidde het tot ruzie, een gevecht of be­schadiging van een eigendom. 7,8 procent had seks waar ze ach­teraf spijt van hadden. (Belga/TV)