"De werkdruk en concurrentie worden zowel voor professoren als voor jonge onderzoekers stilaan onhoudbaar, en de eenzijdige focus op kwantiteit ten nadele van kwaliteit neemt stilaan absurde proporties aan", aldus de 'Actiegroep Hervorming Hoger Onderwijs'. "Desondanks vielen al deze individuele aanklachten tot nu bij de beleidsmakers in dovemansoren. Er verandert nauwelijks iets, en de concurrentiedruk, de bureaucratisering en de focus op kwantiteit blijven toenemen." Net nu het "Financieringsdecreet Hoger Onderwijs" in een evaluatiefase zit, willen de onderzoekers een signaal sturen naar het politieke en academische bestuur. Ze stellen drie concrete oplossingen voor, die naar eigen zeggen geen extra investeringen vergen. Ten eerste wordt een grondige herziening van de financieringsdecreet gevraagd, waarbij het aantal publicaties slechts in sterk verminderde mate mag doorwegen als criterium voor financiering. Daarnaast wordt aan de bevoegde instanties gevraagd om meer aandacht te schenken aan doorgroeimogelijkheden voor jonge onderzoekers. Tot slot worden universiteiten en hogescholen opgeroepen om meer werk maken van een degelijk loopbaanbeleid, een brede opleiding aanbieden en "niet dwingen om overgespecialisseerde 'publicatieproducenten' te worden". De eisenbundel zal bij het begin van het academiejaar afgegeven worden aan de ministers van Onderwijs en Innovatie, de rectoren van de Vlaamse Universiteiten en de voorzitters van de financierende instanties FWO en IWT. Hun analyse van de problematiek, de voorgestelde oplossingen en de petitie is terug te vinden op http://actiegroephogeronderwijs.wordpress.com/open-brief/ (Belga)

"De werkdruk en concurrentie worden zowel voor professoren als voor jonge onderzoekers stilaan onhoudbaar, en de eenzijdige focus op kwantiteit ten nadele van kwaliteit neemt stilaan absurde proporties aan", aldus de 'Actiegroep Hervorming Hoger Onderwijs'. "Desondanks vielen al deze individuele aanklachten tot nu bij de beleidsmakers in dovemansoren. Er verandert nauwelijks iets, en de concurrentiedruk, de bureaucratisering en de focus op kwantiteit blijven toenemen." Net nu het "Financieringsdecreet Hoger Onderwijs" in een evaluatiefase zit, willen de onderzoekers een signaal sturen naar het politieke en academische bestuur. Ze stellen drie concrete oplossingen voor, die naar eigen zeggen geen extra investeringen vergen. Ten eerste wordt een grondige herziening van de financieringsdecreet gevraagd, waarbij het aantal publicaties slechts in sterk verminderde mate mag doorwegen als criterium voor financiering. Daarnaast wordt aan de bevoegde instanties gevraagd om meer aandacht te schenken aan doorgroeimogelijkheden voor jonge onderzoekers. Tot slot worden universiteiten en hogescholen opgeroepen om meer werk maken van een degelijk loopbaanbeleid, een brede opleiding aanbieden en "niet dwingen om overgespecialisseerde 'publicatieproducenten' te worden". De eisenbundel zal bij het begin van het academiejaar afgegeven worden aan de ministers van Onderwijs en Innovatie, de rectoren van de Vlaamse Universiteiten en de voorzitters van de financierende instanties FWO en IWT. Hun analyse van de problematiek, de voorgestelde oplossingen en de petitie is terug te vinden op http://actiegroephogeronderwijs.wordpress.com/open-brief/ (Belga)