"Vele huisartsen in opleiding zullen dit najaar starten in hun eigen praktijk of instappen in een groepspraktijk. Hiervoor zijn zij al maanden voorbereidingen aan het treffen en hebben zij een financieel plan opgesteld met de veronderstelling dat ze konden rekenen op steun van de Vlaamse overheid waar nodig", klinkt het. "Velen onder hen hebben zich reeds contractueel geëngageerd met dit financieel plan in het achterhoofd." Door deze besparingen en de extra kosten die voortkomen uit de COVID-19-pandemie zal vooral de nieuwe generatie huisartsen getroffen worden, klinkt het nog. Ook kunnen huisartsen minder consultaties per dag uitvoeren door de coronacrisis en dat terwijl jonge artsen nog geen even grote financiële reserve hebben opgebouwd als hun oudere collega's. De twee organisaties erkennen dat op basis van een rapport van 2017 een aanpassing van de impulseo-premie te verwachten was. Maar dat de premie al in juli verdwijnt zorgt voor een koude douche bij de huisartsen in opleiding. Ook vragen de organisaties zich af waarvoor het vrijgekomen budget gebruikt zal worden. "Men spreekt in het besluit dat dit het huisartsenberoep finaal aantrekkelijker moet maken, maar moet dit ten koste gaan van de startende huisartsen?", klinkt het. Het besluit van de ministerraad komt door de extra inspanningen die de zorgsector door de coronacrisis moet leveren extra hard aan. De jonge huisartsen pleiten er dan ook voor om de afschaffing van de premie uit te stellen tot ten minste eind 2020, zodat de huisartsen die dit jaar afstuderen nog op het geld kunnen rekenen. "Geef ons garanties dat het vrijgekomen budget niet louter bespaard wordt, maar geherinvesteerd wordt in de huisartsgeneeskunde. Maar geef ons nu vooral de tijd en laat ons eerst gezamenlijk deze ziekte in de kiem smoren." Volgens de Vlaamse regering blijft er door de afschaffing van de premie "een marge over om in 2020 via ad-hocfinanciering in te zetten voor het uitbouwen van multidisciplinaire samenwerkingsverbanden met als finale doelstelling het huisartsenberoep aantrekkelijker te maken en hierdoor de zorgcapaciteit te verhogen". (Belga)

"Vele huisartsen in opleiding zullen dit najaar starten in hun eigen praktijk of instappen in een groepspraktijk. Hiervoor zijn zij al maanden voorbereidingen aan het treffen en hebben zij een financieel plan opgesteld met de veronderstelling dat ze konden rekenen op steun van de Vlaamse overheid waar nodig", klinkt het. "Velen onder hen hebben zich reeds contractueel geëngageerd met dit financieel plan in het achterhoofd." Door deze besparingen en de extra kosten die voortkomen uit de COVID-19-pandemie zal vooral de nieuwe generatie huisartsen getroffen worden, klinkt het nog. Ook kunnen huisartsen minder consultaties per dag uitvoeren door de coronacrisis en dat terwijl jonge artsen nog geen even grote financiële reserve hebben opgebouwd als hun oudere collega's. De twee organisaties erkennen dat op basis van een rapport van 2017 een aanpassing van de impulseo-premie te verwachten was. Maar dat de premie al in juli verdwijnt zorgt voor een koude douche bij de huisartsen in opleiding. Ook vragen de organisaties zich af waarvoor het vrijgekomen budget gebruikt zal worden. "Men spreekt in het besluit dat dit het huisartsenberoep finaal aantrekkelijker moet maken, maar moet dit ten koste gaan van de startende huisartsen?", klinkt het. Het besluit van de ministerraad komt door de extra inspanningen die de zorgsector door de coronacrisis moet leveren extra hard aan. De jonge huisartsen pleiten er dan ook voor om de afschaffing van de premie uit te stellen tot ten minste eind 2020, zodat de huisartsen die dit jaar afstuderen nog op het geld kunnen rekenen. "Geef ons garanties dat het vrijgekomen budget niet louter bespaard wordt, maar geherinvesteerd wordt in de huisartsgeneeskunde. Maar geef ons nu vooral de tijd en laat ons eerst gezamenlijk deze ziekte in de kiem smoren." Volgens de Vlaamse regering blijft er door de afschaffing van de premie "een marge over om in 2020 via ad-hocfinanciering in te zetten voor het uitbouwen van multidisciplinaire samenwerkingsverbanden met als finale doelstelling het huisartsenberoep aantrekkelijker te maken en hierdoor de zorgcapaciteit te verhogen". (Belga)