Jonge artsen protesteren met blauwe krokodilstempel tegen overbodige attesten

© Getty Images

Wie binnenkort een blauwe krokodil op zijn doktersbriefje ziet verschijnen, heeft een huisarts die mee protesteert tegen de administratieve rompslomp van overbodige attesten.

Zinloze attesten, zoals de zogenaamde paraplu-attesten, maar ook korte ziektebriefjes, zorgen voor een overbelasting van artsen en kosten handenvol geld aan de maatschappij, aldus Jong Domus, de werkgroep van jonge huisartsen.

Jong Domus gaat, samen met de verschillende artsenvakbonden, de strijd aan tegen de administratieve overlast voor huisartsen. Zij bundelden hun krachten en startten in 2020 Project Kafka. Het project heeft vijf doelstellingen: de afschaffing van attesten zonder medische meerwaarde (paraplu-attesten), een hervorming van de terugbetaling van geneesmiddelen, een standaardattest voor arbeidsongeschiktheid, het afschaffen van ziekteattesten van korte duur en een hervorming van het systeem voor dringende medische hulpverlening. 

Wanneer de vijf doelstellingen van het project gerealiseerd zouden worden, zou dat een jaarlijkse administratieve lastendaling van 234,9 miljoen euro opleveren, bleek uit een becijfering van DAV Meetbureau, de UHasselt en Jong Domus. 

Ook de Orde van Artsen schreef in 2020 een advies uit dat luidde dat “het hoog tijd wordt dat de overheid de omstandigheden waarin een medisch getuigschrift van de behandelende arts geëist kan worden, verduidelijkt en inperkt”.

Project Kafka kreeg de afgelopen twee jaar maar weinig gehoor. Daarom starten de artsen nu een protestactie. Op alle zinloze attesten stempelen de deelnemende artsen een blauwe krokodil, een symbool voor bureaucratische nonsens. In Nederland bestaat een gelijkaardige actie al langer, dan wel met een paarse krokodil.

Ondernemersorganisatie Unizo steunt de oproep van artsen voor het afslanken van de administratieve rompslomp, maar is gekant tegen het voorstel om de ziekteattesten voor korte duur af te schaffen. “In bedrijven waar er vertrouwen is, waar de werkgever zijn mensen persoonlijk kent en weet hoe ze in elkaar zitten, is het ziektebriefje nu al vaak niet meer aan de orde”, vertelt Danny Van Assche van Unizo. “Omdat die werkgever weet dat hij zijn mensen op hun woord kan geloven. Op die manier wordt de ‘nodeloze administratieve rompslomp’, die aan de basis ligt van deze vraag, de facto al afgeschaft. Maar enkel op die werkplekken waar het kan. De beslissing daarover moet wat ons betreft sowieso altijd bij de werkgever liggen: Wie het loon betaalt, bepaalt! We moeten vermijden dat we een golf aan katermaandagen krijgen, omdat het ziektebriefje ’toch niet meer moet’.”

De organisatie wil wel benadrukken dat de meeste werknemers wel te goeder trouw zijn en er geen misbruik van zouden maken indien het ziektebriefje afgeschaft wordt. “Maar we mogen ook niet naïef zijn over die minderheid die er wél de kantjes afloopt. Met het afschaffen van het verplichte doktersbriefje ontnemen we hen de laatste hindernis om zich naar eigen goeddunken ziek te melden zonder dat de werkgever daar nog enig verweer tegen heeft. Dat is niet correct ten aanzien van onze ondernemers, maar net zo min ten aanzien van de collega’s in het bedrijf, die voor het extra werk door de afwezige medewerker moeten opdraaien. We gaan dat soort asociaal gedrag toch niet faciliteren?”, aldus Van Assche.

Partner Content