De standpunten botsen soms met die van de moederpartij. Zo stemde CD&V in 2014 in de Kamer unaniem tegen de uitbreiding van de euthanasiewetgeving tot minderjarigen en verzette voorzitter Wouter Beke zich een jaar geleden tegen het heropenen van het debat over abortus. JONGCD&V vindt dat euthanasie ook moet kunnen bij hersenaandoeningen die de wilsbekwaamheid aantasten zoals dementie. "Dementie op zich is geen voldoende motivatie om te kiezen voor euthanasie, maar een cerebrale aandoening kan de keuze niet langer in de weg staan wanneer iemand bijvoorbeeld wil vastleggen in een bepaalde fase van een terminale ziekte, die tot ondraaglijk lijden zal leiden, euthanasie te willen, luidt het. Voor JONGCD&V moet euthanasie ook bij minderjarigen mogelijk zijn in het geval van medisch uitzichtloos, aanhoudend en ondraaglijk fysiek lijden (dus niet in geval psychisch) en indien alle zinvolle behandelingen zijn toegepast. Voor de CD&V-jongeren dient ook abortus mogelijk te zijn tot de 20ste week van de zwangerschap, tegen 12 weken nu. Indien de vader gekend is, moet hij minstens op de hoogte gebracht worden van de mogelijke beslissing, zonder dat hij een beslissende stem heeft. JONGCD&V pleit ook extra flankerende maatregelen zoals meer aandacht voor seksuele voorlichting op school en informatie via gezondheidszorgkanalen. JONGCD&V wil ook een wettelijk kader voor altruïstisch draagmoederschap voor wensouders die zelf geen kinderen kunnen krijgen, maar sluit commercieel draagmoederschap uit. De afstammingsband van het kind met de wensouders wordt best voor de geboorte bepaald en omwille van de rechtszekerheid opteren de CD&V-jongeren tegen een bedenkingsrecht voor de draagmoeder. Tot slot pleiten ze voor het decriminaliseren van sekswerk tussen wederzijds instemmende volwassenen. Wel moet uitbuiting, misbruik en mensenhandel aangepakt worden en wil JONGCD&V blijvende aandacht voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers, het versterken van de rechtspositie en het faciliteren van reële uitstapmogelijkheden. (Belga)

De standpunten botsen soms met die van de moederpartij. Zo stemde CD&V in 2014 in de Kamer unaniem tegen de uitbreiding van de euthanasiewetgeving tot minderjarigen en verzette voorzitter Wouter Beke zich een jaar geleden tegen het heropenen van het debat over abortus. JONGCD&V vindt dat euthanasie ook moet kunnen bij hersenaandoeningen die de wilsbekwaamheid aantasten zoals dementie. "Dementie op zich is geen voldoende motivatie om te kiezen voor euthanasie, maar een cerebrale aandoening kan de keuze niet langer in de weg staan wanneer iemand bijvoorbeeld wil vastleggen in een bepaalde fase van een terminale ziekte, die tot ondraaglijk lijden zal leiden, euthanasie te willen, luidt het. Voor JONGCD&V moet euthanasie ook bij minderjarigen mogelijk zijn in het geval van medisch uitzichtloos, aanhoudend en ondraaglijk fysiek lijden (dus niet in geval psychisch) en indien alle zinvolle behandelingen zijn toegepast. Voor de CD&V-jongeren dient ook abortus mogelijk te zijn tot de 20ste week van de zwangerschap, tegen 12 weken nu. Indien de vader gekend is, moet hij minstens op de hoogte gebracht worden van de mogelijke beslissing, zonder dat hij een beslissende stem heeft. JONGCD&V pleit ook extra flankerende maatregelen zoals meer aandacht voor seksuele voorlichting op school en informatie via gezondheidszorgkanalen. JONGCD&V wil ook een wettelijk kader voor altruïstisch draagmoederschap voor wensouders die zelf geen kinderen kunnen krijgen, maar sluit commercieel draagmoederschap uit. De afstammingsband van het kind met de wensouders wordt best voor de geboorte bepaald en omwille van de rechtszekerheid opteren de CD&V-jongeren tegen een bedenkingsrecht voor de draagmoeder. Tot slot pleiten ze voor het decriminaliseren van sekswerk tussen wederzijds instemmende volwassenen. Wel moet uitbuiting, misbruik en mensenhandel aangepakt worden en wil JONGCD&V blijvende aandacht voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers, het versterken van de rechtspositie en het faciliteren van reële uitstapmogelijkheden. (Belga)