Mensen moeten vrij een wapen kunnen bezitten om zichzelf en anderen te beschermen: die stelling van Jong VLD-lid Jerry Van Echelpoel doet heel wat stof opwaaien. Jong VLD plaatste het voorstel op haar Facebook-pagina in aanloop naar het zomercongres van de jongliberalen, met de vraag of volgers al dan niet akkoord gaan met het voorstel.

Op de website van het zomercongres zelf wordt verder ingegaan op het idee. 'De overheid slaagt er steeds minder in om de burgers te beschermen. Het monopolie op geweld is al lang niet meer alleen weggelegd voor ordediensten en het leger, criminele organisaties en terroristen geraken steeds makkelijker aan wapens zonder dat burgers zich hiertegen kunnen verdedigen.'

'Jong VLD wil dat burgers die daar capabel voor zijn, over een wapen kunnen beschikken om zichzelf en hun gezin te beschermen. Vrij wapenbezit is een essentieel onderdeel van individuele vrijheid en van een vrije en veilige samenleving,' klinkt het.

Via Twitter verdedigt de jongerenpartij de stelling, al benadrukt ze dat het ook niet meer is dan dat. 'Op ons congres staan we open voor alle ideeën, ook de controversiële.' Jerry Van Echelpoel: 'Op een congres moet je nu eenmaal ook dingen in de taboesfeer behandelen. Het is een oefening, zeker nog lang geen standpunt.'

Jong VLD-voorzitter Maurits Vande Reyde vindt de heisa ietwat overtrokken. 'Dat daar nu ophef over is, snap ik niet goed. Als je op een congres al geen controversiële stellingen zou mogen agenderen, weet ik niet waar congressen nog voor moeten dienen. Het is gewoon een idee dat door een lid werd ingediend. Wij hebben geen taboes, en dus hebben we dat opgenomen en op Facebook gelanceerd om naar meningen te polsen.

'Ik ben er zelf ook geen voorstander van,' geeft Vande Reyde toe. 'Maar op een congres moet je alles kunnen bespreken. Sommige thema's zijn dan controversiëler dan andere. We hebben eerder een voorstel gehad om meer bevoegdheden te herfederaliseren: daar is ook veel ophef over geweest, maar daarvan zegt niemand dat het niet kan besproken worden. Waarom zou dat voor andere ideeën dan wel het geval zijn?'

Mensen moeten vrij een wapen kunnen bezitten om zichzelf en anderen te beschermen: die stelling van Jong VLD-lid Jerry Van Echelpoel doet heel wat stof opwaaien. Jong VLD plaatste het voorstel op haar Facebook-pagina in aanloop naar het zomercongres van de jongliberalen, met de vraag of volgers al dan niet akkoord gaan met het voorstel. Op de website van het zomercongres zelf wordt verder ingegaan op het idee. 'De overheid slaagt er steeds minder in om de burgers te beschermen. Het monopolie op geweld is al lang niet meer alleen weggelegd voor ordediensten en het leger, criminele organisaties en terroristen geraken steeds makkelijker aan wapens zonder dat burgers zich hiertegen kunnen verdedigen.''Jong VLD wil dat burgers die daar capabel voor zijn, over een wapen kunnen beschikken om zichzelf en hun gezin te beschermen. Vrij wapenbezit is een essentieel onderdeel van individuele vrijheid en van een vrije en veilige samenleving,' klinkt het.Via Twitter verdedigt de jongerenpartij de stelling, al benadrukt ze dat het ook niet meer is dan dat. 'Op ons congres staan we open voor alle ideeën, ook de controversiële.' Jerry Van Echelpoel: 'Op een congres moet je nu eenmaal ook dingen in de taboesfeer behandelen. Het is een oefening, zeker nog lang geen standpunt.'Jong VLD-voorzitter Maurits Vande Reyde vindt de heisa ietwat overtrokken. 'Dat daar nu ophef over is, snap ik niet goed. Als je op een congres al geen controversiële stellingen zou mogen agenderen, weet ik niet waar congressen nog voor moeten dienen. Het is gewoon een idee dat door een lid werd ingediend. Wij hebben geen taboes, en dus hebben we dat opgenomen en op Facebook gelanceerd om naar meningen te polsen. 'Ik ben er zelf ook geen voorstander van,' geeft Vande Reyde toe. 'Maar op een congres moet je alles kunnen bespreken. Sommige thema's zijn dan controversiëler dan andere. We hebben eerder een voorstel gehad om meer bevoegdheden te herfederaliseren: daar is ook veel ophef over geweest, maar daarvan zegt niemand dat het niet kan besproken worden. Waarom zou dat voor andere ideeën dan wel het geval zijn?'