"Dit is duidelijk een beslissing van Kris Peeters en niet van Joke Schauvliege", reageert Sanctorum. "Het was haar taak om onafhankelijk te handelen in deze zaak en ze heeft gefaald." Het parlementslid brengt in herinnering dat er uit alle hoeken weerstand is tegen de bouw van het complex. "Zelfs haar eigen diensten hebben negatieve adviezen uitgebracht." Sanctorum gaat ervan uit dat het shoppingcenter er zal komen tegen 2015, ondanks de procedures die worden opgestart voor de Raad van State. "De opening zal voor een enorme verkeerstoename zorgen in de regio en op de Brusselse Ring. Het is totaal ongeloofwaardig dat de verkeerswerkzaamheden die een dergelijke toestroom van wagens moeten opvangen tegen dan klaar zijn." (KWO)

"Dit is duidelijk een beslissing van Kris Peeters en niet van Joke Schauvliege", reageert Sanctorum. "Het was haar taak om onafhankelijk te handelen in deze zaak en ze heeft gefaald." Het parlementslid brengt in herinnering dat er uit alle hoeken weerstand is tegen de bouw van het complex. "Zelfs haar eigen diensten hebben negatieve adviezen uitgebracht." Sanctorum gaat ervan uit dat het shoppingcenter er zal komen tegen 2015, ondanks de procedures die worden opgestart voor de Raad van State. "De opening zal voor een enorme verkeerstoename zorgen in de regio en op de Brusselse Ring. Het is totaal ongeloofwaardig dat de verkeerswerkzaamheden die een dergelijke toestroom van wagens moeten opvangen tegen dan klaar zijn." (KWO)