De proefperiode is al langer afgeschaft, en nu wilt u af van tijdelijke contracten. Denkt u niet dat het voor kansarmen, migranten en laaggeschoolden zeer moeilijk wordt om een eerlijke kans op de arbeidsmarkt te krijgen, als kmo's zulke risico's moeten nemen? (Jan Paulussen, Zwitserland)
...

De proefperiode is al langer afgeschaft, en nu wilt u af van tijdelijke contracten. Denkt u niet dat het voor kansarmen, migranten en laaggeschoolden zeer moeilijk wordt om een eerlijke kans op de arbeidsmarkt te krijgen, als kmo's zulke risico's moeten nemen? (Jan Paulussen, Zwitserland)John Crombez: Het is belangrijk dat ondernemers gemotiveerd worden om meer mensen aan te nemen. Daarvoor is volgens mij maar één oplossing: de belasting op arbeid moet fors omlaag, met minstens tien procent. In plaats daarvan moet een belasting op kapitaal komen. Omdat die belastingen op arbeid nu zo hoog zijn, maken veel bedrijven misbruik van de wetgeving op dagcontracten. Maar als mensen worden aangeworven, hebben ze recht op een normaal contract met een normaal loon. Nu zijn er veel te veel (jonge) mensen die lange tijd onder dagcontracten moeten werken, wat veel onzekerheid en ellende veroorzaakt. Wat met de kortetermijncontracten in het onderwijs? Jonge leerkrachten moeten hoppen van school naar school en tien jaar of langer wachten op een vaste benoeming. (Armin van Leemputten, Wilrijk)Crombez: De SP.A ijvert voor een nieuw systeem, waarbij jonge leerkrachten meteen een aantal jaren werkzekerheid krijgen door uren te bundelen binnen een bepaalde regio, over de scholen en netten heen. Dan geef je bijvoorbeeld 10 uur les in school A, vijf uur in school B en begeleid je nog vijf uur leerlingen in school C. Dan hoeven leerkrachten niet elk jaar op zoek te gaan naar nieuwe opdrachten. Naast de flexi-jobs worden in verschillende sectoren 'zelfstandigen' ingezet. Zij werken soms voor 100 euro per dag, alles inbegrepen. Kan de overheid een minimumtarief opleggen? (Ronny Macharis, Mortsel)Crombez: Die schijnzelfstandigen hebben inderdaad veel te weinig rechten. Meestal werken zij als arbeiders en zouden ze dus de bestaande minimumlonen moeten krijgen. In de vorige regering hebben we de wet op arbeidsrelaties ingevoerd, waardoor het aantal schijnzelfstandigen uit Bulgarije en Polen sterk is afgenomen. Maar nu neemt het aantal Roemeense schijnzelfstandigen toe. Als de regering positief bericht over 'meer zelfstandige ondernemers', dan maken die daar een groot deel van uit. Het is belangrijk dat er meer controle komt en dat de verhoogde boetes, die ik als staatssecretaris voor Fraudebestrijding heb ingevoerd, beter worden toegepast. Waarom blijft men hardnekkig achter de asociale procentuele index staan? Die zorgt ervoor dat de loonkloof vergroot, terwijl de belastingschalen in het verleden bijna nooit werden aangepast. (Pierre Mosselmans, Londerzeel)Crombez: Wanneer de brutopensioenen verhoogd worden, merken veel mensen daar niets van - of ze zien hun pensioen zelfs dalen - omdat de belastingschalen niet worden aangepast. Dan is het enkel een extra uitgave voor de werkgever. Daarom pleiten wij voor een verhoogde solidariteitsbijdrage op de hoogste pensioenen. Wanneer die geïndexeerd worden, staan die een deel af, dat dan naar de minimumpensioenen gaat. Zo breidt die kloof niet verder uit. Ook bij de lonen zou een hogere solidariteitsbijdrage een optie zijn, maar dat ligt bij deze regering zeer gevoelig.Ik zag vacatures bij een museum dat werkt met 'een pool van medewerkers die regelmatig worden ingezet met dagcontracten'. Is personeel 'op afroep' niet afgeschaft? (Liesbeth Adriaenssen, Duffel)Crombez: Het kan niet de bedoeling zijn dat organisaties op die manier werken, omdat er dan te veel onzekerheid is voor het personeel. Maar ik ben wel voorstander van werkgeverscoöperaties: verschillende organisaties binnen één sector die samen een pool van werknemers oprichten. Die mensen krijgen een voltijds contract, maar kunnen wel op verschillende plaatsen worden ingezet, afhankelijk van de noden. In seizoensgebonden sectoren, zoals de culturele sector of de fruitpluk, kan dat zinvol zijn. Dit is vandaag trouwens al mogelijk, maar door de hoge loonkosten kiezen werkgevers eerder voor flexi-jobs en dagcontracten.